Nieuws

Wolter Pot, nieuwe penningmeester College van Regenten

 Wolter Pot:

“Per 1 april 2023 ben ik benoemd tot penningmeester van het bestuur van Fonds Sluyterman van Loo. Met de doelstellingen van het Fonds op het vlak van het bevorderen van levensplezier van ouderen, heb ik een persoonlijke affiniteit.

Als professional was ik tot 2022 partner bij Ernst & Young (belastingadviseur families en hun ondernemingen, fiscale advisering vermogensfondsen, kantoorvoorzitter van de E&Y-vestiging in Den Haag). Sinds mijn uittreden uit de maatschap adviseer ik enkele families en ondernemers op het gebied van fiscale planning en structurering. Verder ben ik bestuurder en toezichthouder bij diverse vermogensfondsen en maatschappelijke instellingen. Geen daarvan beschikt over een zo mooie locatie voor de vergaderingen als Akerendam. Ik heb bedrijfseconomie en fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De leden van het College van Regenten hebben heel verschillende (professionele) achtergronden. Mij spreekt aan hoe zorgvuldig, betrokken en transparant de inzet van allen (bestuurders en medewerkers) is. Alles is er op gericht om tot in lengte van jaren mogelijk te maken dat het Fonds belangrijke maatschappelijke projecten kan ondersteunen. Graag draag ik daaraan bij, in het bijzonder waar het financiën, beleggingen en (fiscaal) juridische zaken betreft. In het College van Regenten heb ik zitting in de audit-commissie en in de beleggingscommissie.”

Zoeken:

Zoek