facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Themaprogramma’s

Via themaprogramma’s levert Fonds Sluyterman van Loo een bijdrage aan blijvende maatschappelijke veranderingen. De programma’s stimuleren discussie en reflectie en geven een gerichte impuls aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten. Ze kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een positieve cultuuromslag. De deelnemende organisaties leren elkaar kennen en kunnen ervaringen uitwisselen. Resultaten en ervaringen worden breder verspreid dan bij op zichzelf staande projecten.

Je thuis voelen in deze tijd
Oud worden willen we allemaal, maar niemand wil het zijn. Wij zien ouderdom als een bijzondere levensfase, die om voorbereiding en bewustwording vraagt. Onderdeel daarvan zijn het contact met andere generaties behouden en jezelf blijven ontwikkelen. Na een brede oriëntatie in 2016 hebben we in 2017 de contouren van een themaprogramma geschetst, dat we samen met Stichting RCOAK ontwikkelen. Het is onze bedoeling om in de eerste helft van 2018 met ouderen in gesprek te gaan over vragen als: wat kenmerkt een maatschappij waar zij zich goed thuis kunnen voelen; voelen zij zich in de huidige tijd thuis en waarom wel/niet; wat hebben ze nodig om zich meer thuis te voelen en wat kunnen zij daar zelf aan bijdragen? De antwoorden op deze vragen helpen ons bij de keuze van nieuwe projecten die we aan dit thema willen koppelen.

Lang Leve Kunst, gestart in 2013

LLK_geel

Cultuurparticipatie heeft een positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. In heel Nederland ontwikkelen ouderen hun artistieke talenten: van dans tot dichtkunst, van keramiek tot computeranimaties. Het doel van Lang Leve Kunst is dat meer ouderen actief een kunst beoefenen en culturele evenementen bezoeken. 156 projecten ontvingen max € 3.000. Negen door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK geselecteerde kwartiermakers verbonden met prachtige projecten de wereld van kunst & cultuur met die van zorg & welzijn. Aan deze projecten hebben de twee fondsen gezamenlijk een bedrag van totaal ruim 1 miljoen euro toegekend, voor in totaal 3 jaar.

We werken nu aan een evaluatie en een plan voor de doorstart van dit themaprogramma, om het effect ervan te vergroten en de profilering van het krachtige thema Lang Leve Kunst te verdiepen.

Eerdere themaprogramma’s

VitaliteitOntmoetKwetsbaarheid-logo-pms-ucVitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, 2012 – 2015
Het stimuleren en faciliteren van concrete ontmoetingen tussen vitale senioren en kwetsbare ouderen, op zo’n manier dat allen zich er beter bij voelen, vormde de kern van dit programma van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Uitgangspunt voor de 37 projecten was dat niet het resultaat zaligmakend is, maar eerder het leren en ontdekken in de praktijk. Tijdens de Parade ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ in maart 2015 kwamen alle resultaten en tips samen.

 

Kracht van ouderen, 2007 – 2009
Wij gingen op zoek naar initiatieven die ouderen in staat stellen om hun kennis en ervaring in te (blijven) zetten en verder te ontwikkelen. Negentien projecten – onderverdeeld in de clusters ‘onderlinge dienstverlening’, ‘intergenerationele uitwisseling’ en ‘ontdekking van eigen kracht’ – zijn hiervoor geselecteerd. Het themaprogramma werd afgerond met een druk bezochte en geanimeerde slotmanifestatie in Driebergen. Alle projecten, hun resultaten en de uitkomsten van de procesevaluatie zijn opgenomen in het boekje Kracht van ouderen. U kunt het boekje ook bestellen.

 

Ouderen en levenskunstOuderen en Levenskunst, 2004 – 2007
Het thema ‘Ouderen en Levenskunst’ benadert ouderen op wat ze zouden kunnen en willen, en niet op wat ze niet (meer) kunnen. Het Trimbos-instituut heeft bij 5 projecten het effect op het welbevinden van de deelnemers gemeten. Jeannette Pols en Carolien Smits voerden het onderzoek uit en schreven het onderzoeksrapport Ouderen en Levenskunst. De resultaten van alle deelnemende projecten staan beschreven in een door de Fonds Sluyterman van Loo uitgegeven publicatie Ouderen en Levenskunst.

 

Eenzaamheid onder ouderen, 2001 – 2004
Achttien projecten gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen namen deel aan dit programma. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten de projecten.

Onderzoeksrapport Aanpak van Eenzaamheid: Helpt het?
Brochure Eenzaamheid onder ouderen. Een aanpak die werkt. (alleen te downloaden)

Delen