facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Bingo TV (Corona aanvraag)

Stichting BBD

2020 - april

Meervoudige doelstelling

€ 6000

Zuid Holland

20200156

Het programma bestaat uit spellen waarbij bingo de hoofdmoot vormt. Daarnaast wordt actuele informatie verstrekt. Ouderen en mindervaliden die zich aanmelden, ontvangen maandelijks per post de bingokaarten. Het programma wordt via livestream door de lokale televisie uitgezonden. Hoofdprijzen bestaan uit waardebonnen voor boodschappenpakketten naar keuze. De prijzen worden in de dagen erna door de Boodschappenbegeleidingsdienst thuisbezorgd.


Delen


Online Erbij Horen in Crisistijd (Corona aanvraag)

Stichting Utrecht in Dialoog

2020 - april

Meervoudige doelstelling

€ 6250

Utrecht

20200144

In verband met de Coronacrisis heeft Utrecht in Dialoog vanaf medio maart 2020 alle live dialoogbijeenkomsten, trainingen en workshops tot nader orde gecanceld. Coördinator en vrijwilligers werken thuis en hebben de mogelijkheden van het platform Zoom verkend om (vrijwilligers)werkzaamheden, activiteiten en dialoog in een andere vorm online te continueren. Ze willen de komende tijd vooral ouderen online in contact en in gesprek met elkaar brengen. Jongere vrijwilligers en stagiaires helpen daarbij.


Delen


Radio Kras (Corona aanvraag)

Stichting Soundtreks

2020 - mei

Meervoudige doelstelling

€ 5000

 

20200123

Een aantal Brabantse (radio/ podcast)makers heeft de handen ineengeslagen en maakt van april t/m juli 2020 een radioprogramma met twee tot drie keer in de week een uitzending van een uur, speciaal voor de aan huis gekluisterde ouderen ten tijde van het COVID-19 coronavirus. Het programma is actueel en speelt in op de Coronacrisis. Het is ter (leed)vermaak, prikkelend, inspirerend, ontroerend, opbeurend, afleidend en informatief én het is gericht op zingeving. Daarnaast komt er een digitale uitzending.


Delen


OldStars Sport 2020

Stichting Nationaal Ouderenfonds

2020 - juli

Recreatie

€ 25000

Utrecht

20200114

OldStars Sport stimuleert laagdrempelig bewegen, het is gericht op gezondheid (fysiek en mentaal) en sociale interactie. Iedereen kan meedoen op zijn/haar niveau. Na het succesvolle Walking Football worden nu – in samenwerking met sportbonden en lokale sportverenigingen – programma’s ontwikkeld voor hockey, basketbal, korfbal, rugby, tafeltennis, tennis en handbal. Het is de bedoeling dat de betreffende sporten uiteindelijk zelfstandig als onderdeel van een lokale sportvereniging gaan functioneren.


Delen


Duurzaam verbinden van ouderen (Corona aanvraag)

Vraagelkaar B.V.

2020 - mei

Meervoudige doelstelling

€ 15000

Flevoland

20200094

Vraagelkaar verbindt buurtgenoten op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. De vraag naar ondersteuning door hulpvragers is in de Coronacrisis sterk toegenomen, de coaches kunnen het bellen van de bestaande en nieuwe leden nauwelijks aan. Dat vereist dat taken van de coaches deels geautomatiseerd worden. Tegelijkertijd worden lokale professionals, vrijwilligers en studenten getraind in de Vraagelkaaracademie en nemen enkele taken van de coaches over.


Delen


Goud voor Oud, een middag gen Corona

Stichting Wij voor Jou

2020 - juni

Recreatie

€ 7500

 

20200083

Drie beroepszangers (La Familia) brengen interactieve ‘Sing Along Matinee concerten’ met muziek en mooie kostuums in de sfeer van André Rieu naar ouderen in zorgcentra; een kwalitatief hoogwaardig opera-, operette-, musical-concert afgewisseld met licht klassieke nummers. Er is veel waardering onder de bewoners en een feest van herkenning.


Delen


Archeologiestation Amsterdam

Steunfonds Allard Pierson Museum

2020 - mei

Cultuur

€ 7500

 

20200068

Sinds vijf jaar heeft het Allard Pierson de – nu direct aan het Rokin – ArcheoHotspot, een gratis toegankelijke plek waar iedereen actief kan meewerken aan archeologisch onderzoek. De ArcheoHotspot wordt verbonden met de vondsten van de Noord/Zuidlijn in het nabijgelegen metrostation Rokin. Ook ouderen die nog niet eerder in aanraking zijn geweest met archeologie worden hierbij betrokken en begeleid.
Foto – Monique Kooijmans


Delen


Cultuur Dichtbij

Servicebureau Onderwijs&Cultuur

2020 - juli

Cultuur

€ 23500

 

20200021

Cultuur Dichtbij behelst professionele culturele activiteiten (uitgevoerd door een kunstvakdocent), waarbij de inzet is dat het een structureel onderdeel van het gemeentelijk sociaal beleid wordt. Activiteiten vinden plaats thuis, in wijkcentra en op dagbestedingslocaties. Werving via sleutelfiguren (zorgprofessionals, sociaalwerkers en buurtwerkers, buurt- en cultuurmakelaars), andere deelnemers, bestaande initiatieven en netwerken. Via de wijk- en dagbestedingscentra zullen ook vrijwilligers betrokken zijn bij het project.


Delen


Seniorenactiviteiten

Openbare Bibliotheek Amsterdam

2020 - maart

Meervoudige doelstelling

€ 20000

Noord-Holland

20200018

Voor de komende twee jaar zijn twaalf projecten op het gebied van Educatie, Kunst & Cultuur en Ontmoeting uitgekozen voor de wekelijkse seniorenactiviteiten op diverse plekken in Amsterdam. Participatie is hierbij het uitgangspunt: senioren worden actief betrokken. Een bijzonder project dat wordt uitgebreid is OBA Old School, waarbij jongeren senioren meenemen in hun (digitale) leefwereld, om hen zo te verleiden om meer digitale vaardigheden aan te leren.


Delen


Vereenzaming en isolement bij Afrikaanse ouderen in Zwolle

Stichting Kardo

2020 - juni

Meervoudige doelstelling

€ 4000

Overijssel

20190419

KARDO activeert Afrikaanse vluchtelingenouderen die dreigen te vereenzamen, zodat ze meer zelfstandig en zelfredzaam kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De deelnemers krijgen hulp bij het opbouwen van een persoonlijk netwerk en voorlichting over woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Kardo ontvangt een bijdrage voor training van de intermediairs, informatiebijeenkomsten en vrijwilligers.


Delen


836 resultatenDelen