facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

820 resultaten

Letters uit Utrecht

Serve the City Utrecht

2019 - oktober

Intergenerationeel

€ 2000

Utrecht

20190298

In de Utrechtse wijk Zuilen verbinden 35 jongeren (16 – 30 jaar) zich met een briefwisseling met 35 (eenzame) ouderen (10 brieven pp per jaar). STCU heeft afgelopen jaren veel contacten opgebouwd met buurtteams, buurthuizen, sociale makelaars van Dock en woon-zorginstellingen in Zuilen. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in de werving van ouderen. De jongere vrijwilligers zijn geworven uit het eigen vrijwilligersbestand (200 jongeren). De coördinatie is in handen van twee betaalde medewerkers.


Delen


Stadsreporters Nieuw-West

Stichting Haarlem Effect

2019 - november

Meervoudige doelstelling

€ 6000

Noord Holland

20190276

In Amsterdam Nieuw-West maakt een stadsredactie van 65-plussers (vrijwilligers) korte films over onderwerpen die er toe doen als je ouder wordt. De films, aangevuld met foto’s – er komt ook een expositie – worden vervolgens getoond op diverse plekken in de buurt, dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties in de wijk. Het totale programma: (1) vijf themafilms en vijf compilatiefilmpjes, (2) vijf interactieve filmbijeenkomsten in de wijk, (3) op twee locaties een fototentoonstelling met bijbehorende verhalen.


Delen


Mobiel DigiLAB voor senioren

Stichting Westfriese Bibliotheken

2019 - oktober

Deskundigheidsbevordering

€ 9045

 

20190271

Het mobiele DigiLAB voor Senioren is bedoeld voor minder mobiele ouderen. De activiteiten – o.a. stimuleren van digitale vaardigheden en voorlichting over technologische mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen – vinden plaats in bijv. een verzorgingshuis of nabijgelegen buurthuis. Vrijwilligers worden getraind om het programma te kunnen begeleiden. Een nieuwe activiteit is dat jongeren hun opa’s en oma’s meenemen naar het DigiLAB om te laten zien hoe bijv. een robot(kat) werkt.


Delen


Vertelconcerten

Stichting Kunstleven

2019 - oktober

Cultuur

€ 1900

Overijssel

20190247

Samen met ouderen worden in vier Friese gemeenten vertelconcerten gemaakt. Hun verhaal van vroeger wordt opgetekend en omlijst met live muziek door professionele musici. Ook worden er passende beelden bij gezocht. In het levensverhaal wordt de geschiedenis van de gemeente waarin de bewoner is opgegroeid verwerkt. Zo is het verhaal ook herkenbaar voor het personeel, de medebewoners, de bewoners uit de gemeenten zelf en biedt het lesmateriaal voor kinderen van basisscholen.


Delen


Al Khema: kom in de tent

Stichting Waar Art & Culture

2019 - september

Ontmoeting

€ 8000

Zuid-Holland

20190246

WAC heeft de benedenverdieping van een huis in de Agniessebuurt in Rotterdam Noord ingericht als woestijntent en organiseert wekelijks een middag ‘Couscous met Karaoke’ voor oudere migranten, buurtbewoners en mensen met een vluchtelingenstatus. De deelnemers vertellen hun (levens)verhaal en laten hun favoriete muziek horen of zingen liederen van vroeger mee. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Naast deze hoofdactiviteit gaan vluchtelingen onder de naam ‘Ali en Arie’ koken en als gastheer en gastvrouw optreden om op deze wijze met ouderen uit de wijk in contact te komen en wellicht maatjes te worden.


Delen


Geheugenkoor

Stichting van Houten&co

2019 - augustus

Cultuur

€ 3500

Utrecht

20190245

Het geheugenkoor richt zich op kwetsbare ouderen met een geheugenprobleem, vaak is dat dementie. VanHouten&Co biedt hen en hun mantelzorger wekelijks een ontspannen middag aan. Indien de mantelzorger er niet is of juist tijd voor zichzelf wil, begeleiden vrijwilligers de deelnemer. De koorleider – eveneens vrijwilliger – is een professional met ervaring in het opzetten en leiden van een Geheugenkoor in een andere plaats.


Delen


Delen is vermenigvuldigen

Stichting Culturall

2019 - augustus

Cultuur

€ 10000

 

20190244

Groepen kwetsbare ouderen uit achterstandswijken aan de Rotterdamse Zuidoever voeren olv professionele kunstenaars kunstactiviteiten uit in buurt- en zorglocaties. Enthousiaste vrijwilligers assisteren de kunstenaars. Na 11 bijeenkomsten worden de gemaakte kunstwerken tentoongesteld. De deelnemende ouderen verzorgen rondleidingen voor het publiek. Binnen het project wordt er nauw samengewerkt met wijk- en zorgwelzijnsaanbieders zoals Aafje, Leliezorggroep, Careyn en Dock.


Delen


Website voor mensen met dementie

Stichting Alzheimer Nederland

2019 - september

Deskundigheidsbevordering

€ 35000

Utrecht

20190231

Uit het onderzoek van Anne de Boer – People with dementia and use of digital technology (2018) – blijkt dat mensen met beginnende dementie online content willen die hen helpt actief te blijven, sociaal contact biedt (ook onderling) en hen helpt om te gaan met de ziekte en de veranderingen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Binnen dementie.nl wordt een aparte omgeving gecreëerd voor deze doelgroep.


Delen


Verhalen – eenzaamheid & ontmoeting

Stichting Stadsparels - in oprichting

2019 - juli

Meervoudige doelstelling

€ 3250

Noord Holland

20190225

Tijdens de week van de Eenzaamheid (1 tot 8 okt) komen 500-750 kwetsbare en meer vitale Haarlemmers in contact met voorstellingen rondom het thema eenzaamheid d.m.v. een interactief verhalenproject – vijf bijeenkomsten met 25 deelnemers – en vijf improvisatievoorstellingen met 50 bezoekers door buurttheatergroep VONK. Haarlem Effect is de grote welzijnsorganisatie van Haarlem.


Delen


Guacamole Mission

Centro Cultural de Hispanohablantes

2019 - oktober

Recreatie

€ 2400

Noord-Holland

20190216

De muziekband Mexico Magico en dansers verzorgen in acht verzorgingshuizen in Amsterdam folkloristische optredens. Na afloop bieden zij culinaire hapjes uit Mexico aan en in een workshop maken zij samen met de ouderen guacamole. Nieuw in het programma is de workshop Dans met mij. De ouderen leren daarbij Mexicaans dansen. Ook wordt er een lezing gegeven over de Mexicaanse cultuur.


Delen


820 resultatenDelen