facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

820 resultaten

Teambuildingsdag voor vrijwilligers

Stichting de Mantelmeeuw

2016 - februari

Recreatie

€ 1400

Utrecht

20150417

Hospice De Mantelmeeuw verleent terminale thuiszorg in de gemeente Woerden. Wekelijks zetten vrijwilligers (totaal circa 100) zich in om mensen in de laatste levensfase thuis te bezoeken. De jaarlijkse teambuildingdag vindt dit jaar plaats bij De KookerijCulinary College.


Delen


Meer bewegen met Zittafelvoetbal

Mosae Zorggroep

2016 - februari

Recreatie

€ 1250

Limburg

20150414

Om de mobiliteit onder de bewoners te bevorderen heeft Mosae in 2013 een ‘zittafelvoetbaltafel’ verkregen via een actie van de winkeliers. Deze is geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen die zittend een spel willen spelen. Het is een groot succes. Zittafelvoetbal wordt nu uitgebreid naar andere locaties, inclusief een onderlinge competitie.


Delen


Optredens troubadour

Stichting UB70+

2016 - februari

Recreatie

€ 1308

Zuid Holland

20150410

Twee keer per maand treedt troubadour John van Boggelen (zang en gitaar) op voor groepen PG-ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen in met name Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant. Hij bezoekt verschillende huiskamers waar gemiddeld 10 ouderen verblijven. Het project is en vervolg van een vergelijkbaar succesvol programma in 2015.


Delen


Adopteer een Verzorgingshuis

Stichting Creatief Onderwijs

2016 - april

Intergenerationeel

€ 5500

Zuid Holland

20150406

Het programma Adopteer een Verzorgingshuis wil langdurende relaties tussen verzorgingshuizen en in de nabijheid gelegen lagere of middelbare scholen creëren. Deelnemende scholen worden zowel financieel als organisatorisch ondersteund om maandelijkse een activiteit in het verzorgingshuis te laten plaatsvinden, in totaal 10 keer per schooljaar. De ambitie is om het programma door het hele land uit te rollen.


Delen


Films over dementie: rondom zelfzorg en opname

Zorgbelang Gelderland

2016 - februari

Deskundigheidsbevordering

€ 3000

Gelderland

20150396

Zorgbelang Gelderland maakt 2 voorlichtingsfilms van 15 min. over mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers in hun emoties rondom verpleeghuisopname en zelfzorg. De nadruk ligt op praktische situaties en het delen van ervaringen. De films worden getoond in Alzheimer cafés en zijn ook beschikbaar voor (zorg)onderwijsinstellingen. Doel is de mantelzorgers te ondersteunen en het bewustzijn bij zorgverleners (in opleiding) te vergroten.


Delen


Kent u Toyo Shibata al?

Stichting Vleugelmoer

2016 - januari

Cultuur

€ 4800

Gelderland

20150382

‘Kent u Toyo Shibata al?’ is een pilotproject schrijven en dichten voor ouderen in wooncentra in Nijmegen, Utrecht en Den Haag. Tijdens 4 workshops maken de deelnemers kennis met het werk van de oude Japanse vrouw Toyo Shibata en gaan zij zelf schrijven, al dan niet met hulp van vrijwilligers. Na de workshops worden de teksten als raam- of tuingedichten in de buurt van het woonzorgcentrum geëxposeerd.


Delen


Natuurbeleving voor ouderen met dementie

Stichting Het Bewaarde Land

2016 - maart

Deskundigheidsbevordering

€ 15000

Noord Brabant

20150375

Stichting Het Bewaarde Land (SBL) ontwikkelt trainingen om de helende werking van natuur in te zetten voor mensen met dementie en ouderen met een beperking. De trainingen zijn gericht op de begeleiders van ouderen. Aan het project is een onderzoek gekoppeld, uitgevoerd door de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit, en een documentaire. SBL werkt nauw samen met o.a. de Wageningen Universiteit, zorginstellingen, Programmaraad Zorg vernieuwing Psychogeriatrie, Het Groene Woud, Instituut voor Natuureducatie.


Delen


Stop eenzaamheid zelf!

Stichting Hulp in Praktijk (HiP)

2016 - januari

Ontmoeting

€ 6333

Utrecht

20150372

Een pilot van HiP in Rotterdam en Veenendaal, waar 40 eenzame ouderen worden gekoppeld aan 40 vrijwilligers. De ouderen gaan onder begeleiding aan de slag met een (te vervaardigen) werkboek met daarin praktische opdrachten, die gedurende 15 weken worden uitgevoerd. Doel is om ouderen in contact te brengen met de buurt/wijk en het netwerk te ontsluiten. De opdrachten zijn samengesteld door Cruciaal GGZ, die ook de vrijwilligers traint.


Delen


Signaleren kun je leren

Stichting Welzijn Castricum

2016 - januari

Deskundigheidsbevordering

€ 1465

Noord Holland

20150371

St. Welzijn Castricum organiseert op 4 feb. een dag voor haar 150 vrijwilligers werkzaam in het ouderenwerk in Castricum. Zij krijgen scholing in het deskundig signaleren op terreinen als dementie, sociaal isolement, onvoldoende persoonlijke scholing, psychische en verslavingsproblematiek, dreiging van geweld etc. Met als resultaat meer deskundig in het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek en adequaat verwijzen.


Delen


Dementie.nl

Alzheimer Nederland

2016 - maart

Deskundigheidsbevordering

€ 70000

Utrecht

20150370

In Nederland is meer dan de helft van alle mantelzorgers zwaar tot overbelast en hebben circa 750.000 (in)directe mantelzorgers voor mensen met dementie hulp nodig. Om hen te helpen lanceert Alzheimer Nederland dementie.nl. De website helpt met het delen van ervaringen, het organiseren van zorg, het wegnemen van onzekerheden en het vinden van lotgenoten, het aanbieden van op maat gesneden diensten en producten en geven van professionele tips en adviezen.


Delen


820 resultatenDelen