facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Oude verhalen, Jonge verbeelding

KunstPost

2018 - januari

Ontmoeting

€ 3950

 

20170330

Ouderen en leerlingen (groep 5, 6 en 7) van drie basisscholen in de Haagse wijken Mariahoeve en Haagse Hout gaan met elkaar in gesprek over thema’s zoals identiteit en geschiedenis. Op basis van het gesprek maken de leerlingen olv een kunstenaar een kunstwerk. Tijdens het maakproces komen de oudere een keer naar school om eventuele vragen te beantwoorden. Zij kunnen ook zelf kunstwerk maken. De resultaten worden getoond op school en in Galerie LOOkatie364.


Delen


De Voetbaltempel

Stichting FC Twente, scoren in de wijk

2019 - januari

Cultuur

€ 10000

 

20170235

De Voetbaltempel is een intergenerationele theaterproductie met aandacht voor generatieverschillen, taboes en uiteenlopende opvattingen tussen jong en oud. Ouderen worden geworven via ouderenorganisaties in Enschede en de vrijwilligersorganisatie MPact. Er vinden drie uitvoeringen plaats in het Wilminktheater in Enschede, waar men circa 2.000 bezoekers verwacht. Voor vervoer van ouderen wordt gezorgd. Het is de intentie om een blijvend theater van en voor ouderen te realiseren.


Delen


Eindhoven Stadsverhalen

Stichting Stadsverhalen

2017 - september

Cultuur

€ 7500

 

20170192


Delen


Samen Oud & Gelukkig (SOG)

Stichting Vobis

2017 - september

Meervoudige doelstelling

€ 7500

Zuid Holland

20170191

Stichting Vobis (voorheen Hindustani) wil een bijdrage leveren aan om Den Haag tot een stad te maken, waar oudere
bewoners gestimuleerd worden gezond, vitaal en betrokken te zijn, waar eenzaamheid wordt tegen gegaan en ouderen in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. We gaan daarbij uit van de kracht van de persoon, maar waar nodig ondersteunen wij door activiteiten aan te bieden en vrijwilligers in te zetten.


Delen


Cultuurmanager en boekingssysteem

Rosa Spier Huis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 43500

Noord Holland

20160330

In 2018 verhuist het Rosa Spier Huis naar een nieuwe locatie in Laren. Dit biedt kansen om het huis te positioneren als een toegankelijk kunstcentrum, het culturele programma uit te breiden en meer externe bezoekers aan te trekken. Om deze ambitie te realiseren wordt de functie van de cultuurmanager uitgebreid. En een online reserverings- en ticketsysteem wordt geintegreerd in de nieuwe website.


Delen


Gastspreker Oorlogen

Stichting Gastsprekers Oorlogen

2016 - december

Intergenerationeel

€ 4000

Zuid Holland

20160312

Tien 2e generatie oorlogsslachtoffers worden door een professional (tekstschrijver/regisseur) opgeleid tot gastsprekers op lagere en middelbare scholen. Met aandacht voor vragen als: hoe vertel je als 2e generatie het verhaal van bijv. de Holocaust aan jongeren? welke (kunst) vorm en middelen gebruik je daarbij? Het doel is een brug te slaan tussen ouderen en jongeren, de jongeren inzicht te geven in onze geschiedenis, racisme tegen te gaan.


Delen


De Bus -Tijd voor Talent

Stichting Keunstwurk

2016 - december

Cultuur

€ 10000

Friesland

20160306

Stichting Keunstwurk trekt met een bus door Achtkarspelen en Smallingerland en nodigt ouderen uit in hun eigen omgeving en in hun eigen taal hun verhaal over wensen en beleving van kunst en cultuur te doen. Bij de invulling en uitvoering van de 15 projecten (ca 1500 deelnemers) die daaruit voortvloeien zijn de ouderen nauw betrokken. Het project sluit af met een symposium tijdens het grote Leeuwarder event Europese Culturele Hoofdstad 2018.


Delen


Sweet 70

Vereniging de Modestraat

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7000

Noord Holland

20160287

Sweet 70 verbindt 70-plussers uit de Amsterdamse buurten Buiksloot en Nieuwendam met elkaar en met buurtbewoners van andere generaties. Acht betaalde zzp’ers en 40 vrijwilligers zetten zich in om van de (re)creatieve activiteiten – o.a. make over, styling en visagie, lichamelijke verzorging – een succes te maken. Ouderen worden geworven door o.a. inzet van ouderenambassadeur; ouderen, die als deelnemer actief waren bij het eerste project in 2015. Vereniging de Modestraat is gelieerd aan Stichting Broedstraten.


Delen


Leergaloos

Stichting Leergaloos

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7500

Utrecht

20160282

Senioren ondersteunen gedurende 2-6 uur per week een leerkracht op een basisschool in hun eigen omgeving/wijk. De senior geeft aan bij welke activiteit hij of zij kan helpen en de leerkracht geeft aan wat voor soort ondersteuning hij of zij zoekt. Door het structurele samenbrengen van senioren, leerkrachten, ouders en kinderen worden nieuwe netwerken in de wijk gecreëerd waarbij men elkaar leert kennen en van elkaar leert.


Delen


Ons Raadhuis

Stichting Het Raadhuis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 30000

Gelderland

20160277

De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet is de 1ste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde van Nederland en een initiatief van dokter/geriater Esther Bertholet. Zij stelt dat een laagdrempelige voorziening waar ouderen actief kunnen blijven en contacten kunnen blijven onderhouden tot vertraging leidt van verdere achteruitgang en verlenging van zelfredzaamheid. Zij begint een nieuwe type opvang, tussen buurthuis en dagopvang in.


Delen


836 resultatenDelen