facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

820 resultaten

De Bus -Tijd voor Talent

Stichting Keunstwurk

2016 - december

Cultuur

€ 10000

Friesland

20160306

Stichting Keunstwurk trekt met een bus door Achtkarspelen en Smallingerland en nodigt ouderen uit in hun eigen omgeving en in hun eigen taal hun verhaal over wensen en beleving van kunst en cultuur te doen. Bij de invulling en uitvoering van de 15 projecten (ca 1500 deelnemers) die daaruit voortvloeien zijn de ouderen nauw betrokken. Het project sluit af met een symposium tijdens het grote Leeuwarder event Europese Culturele Hoofdstad 2018.


Delen


Sweet 70

Vereniging de Modestraat

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7000

Noord Holland

20160287

Sweet 70 verbindt 70-plussers uit de Amsterdamse buurten Buiksloot en Nieuwendam met elkaar en met buurtbewoners van andere generaties. Acht betaalde zzp’ers en 40 vrijwilligers zetten zich in om van de (re)creatieve activiteiten – o.a. make over, styling en visagie, lichamelijke verzorging – een succes te maken. Ouderen worden geworven door o.a. inzet van ouderenambassadeur; ouderen, die als deelnemer actief waren bij het eerste project in 2015. Vereniging de Modestraat is gelieerd aan Stichting Broedstraten.


Delen


Leergaloos

Stichting Leergaloos

2016 - november

Intergenerationeel

€ 7500

Utrecht

20160282

Senioren ondersteunen gedurende 2-6 uur per week een leerkracht op een basisschool in hun eigen omgeving/wijk. De senior geeft aan bij welke activiteit hij of zij kan helpen en de leerkracht geeft aan wat voor soort ondersteuning hij of zij zoekt. Door het structurele samenbrengen van senioren, leerkrachten, ouders en kinderen worden nieuwe netwerken in de wijk gecreëerd waarbij men elkaar leert kennen en van elkaar leert.


Delen


Ons Raadhuis

Stichting Het Raadhuis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 30000

Gelderland

20160277

De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet is de 1ste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde van Nederland en een initiatief van dokter/geriater Esther Bertholet. Zij stelt dat een laagdrempelige voorziening waar ouderen actief kunnen blijven en contacten kunnen blijven onderhouden tot vertraging leidt van verdere achteruitgang en verlenging van zelfredzaamheid. Zij begint een nieuwe type opvang, tussen buurthuis en dagopvang in.


Delen


Ondersteuning Weduw(naars)

ContourdeTwern

2016 - november

Ontmoeting

€ 8252

Noord Brabant

20160263

In Krimpen aan den IJssel zijn relatief veel weduwen en weduwnaars die zelfstandig thuis wonen. ContourdeTwern zet in samenwerking met Indigo Preventie Rijnmond een sociaal netwerk op waar lotgenoten elkaar kunnen steunen in het rouwproces. Gekozen is voor een wekelijkse inloop met inzet van opgeleide vrijwilligers (lotgenoten, die de cursus Rouwverwerking hebben gevolgd). Een soortgelijk project wordt momenteel met succes uitgevoerd in Tilburg.


Delen


Digitale toegankelijkheid

Stichting Vier Het Leven

2016 - september

Meervoudige doelstelling

€ 30000

Noord Holland

20160251

Stichting Vier het Leven strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen door sociaal-culturele arrangementen te organiseren. Dit doet de stichting door ouderen regelmatig persoonlijk te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen. Om haar activiteiten te kunnen blijven aanbieden moet de organisatie digitaal toegankelijk zijn voor haar deelnemers en vrijwilligers. Dit betekent een effiencyslag en investering in het huidge automatiseringssysteem.


Delen


Belzona’s Warme Winterklanken 2017

Hengelose Orkestvereniging Belzona

2016 - oktober

Recreatie

€ 2000

Overijssel

20160250

De Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona in Hengelo treedt jaarlijks op in zorgcentra voor ouderen en andere maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis. Het orkest geeft in de winter van 2017 acht concerten in verzorgings- en verpleeghuizen in Hengelo, Oldenzaal en Enschede. Een betaalde dirigent begeleidt de 28 orkestleden. Een eerdere versie van dit project ‘Muzikale Wintertoer 2015-2016’ was een groot succes.


Delen


Landelijk congres Odensehuizen

Stichting Odensehuis Zutphen

2016 - augustus

Deskundigheidsbevordering

€ 6365

Overijssel

20160249

Op 7 oktober 2016 vindt het 1ste landelijke congres van de Nederlandse Odensehuizen plaats. Het doel van het congres is drieledig: 1. Verdieping van en bezinning op de filosofie en werkwijze van de Odensehuizen-beweging. 2. Uitwisseling van ontwikkelde activiteiten, projecten en vormen van ondersteuning in de verschillende Odensehuizen 3. Presentatie van het onlangs opgerichte Landelijk Platform Odensehuizen. Odensehuizen geven op een innovatieve wijze invulling aan het omgaan met mensen met beginnende dementie en hun naasten. De Odensehuis-beweging is relatief nieuw.


Delen


Komt het zien, komt het horen!

Stichting Komt het Zien!

2016 - oktober

Recreatie

€ 5100

Friesland

20160244

St. Komt het Zien! maakt 6 uitvoeringen van ‘Koud Kunstje!’ van Wintercircus Arlette Hanson in theaters toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dit met inzet van live audiodescriptie, een voelplein met maquettes van het decor/attributen/kostuumstukken (incl. uitleg artiesten) en een meet & feel na afloop met de artiesten. Het project is uniek in Nederland en kan trendzettend zijn voor andere evenementen.


Delen


Verbetering online Vriendschapscursus

Vrije Universiteit Amsterdam

2016 - september

Deskundigheidsbevordering

€ 23001

Noord Holland

20160240

De online Vriendschapscursus 50+ is bedoeld voor alle 50-plussers die meer uit hun vriendschappen willen halen en aan de slag willen gaan met hun vriendschapsnetwerk. De cursus wordt verbeterd om zo meer mensen te bereiken en om de vermindering van eenzaamheid en andere positieve effecten bij deelnemers te vergroten. Dit project is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Movisie.


Delen


820 resultatenDelen