facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Podium Sociale Benadering Dementie

Protestantse Diaconie Amsterdam

2018 - juni

Meervoudige doelstelling

€ 30000

 

20180176

Het Podium Sociale Benadering Dementie (PSBD) helpt mensen met dementie en hun naasten het leven met de ziekte thuis vorm te geven door informatie en ondersteuning aan te bieden die gaan over de dagelijkse aspecten van een leven met dementie. Maatschappelijk inclusie van mensen met dementie wordt bevorderd. Men volgt daarbij de ideeën van professor Anne-Mei The die zij verwoord heeft in haar pleidooi Sociale Benadering Dementie (2017).


Delen


Eenzaamheid bij Afrikaanse ouderen

Stichting Somaliers in de Haarlemmermeer

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 4000

Noord Holland

20180126

Migranten en vluchtelingen ouderen in de Haarlemmermeer dreigen steeds meer te vereenzamen. Doel is hen maatschappelijk te activeren en meer zelfstandig en zelfredzaam te laten functioneren. Ook staat kennis over toeleiding tot woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen centraal. Activiteiten: training intermediaire sleutelfiguren in de zorg voor ouderen, ontmoetingscentrum voor vluchtelingen ouderen, ontmoeting met autochtone ouderen, huisbezoeken, netwerkontwikkeling.


Delen


Almelo Vitaal ontmoet elkaar

WijzOud

2019 - februari

Meervoudige doelstelling

€ 7000

Overijssel

20180117

Het project start met een verkenning met de sleutelfiguren in de buurt/wooncomplex waar overwegend senioren met een lage sociaal economische status woonachtig zijn. Vervolgens wordt er een gemeenschapscan gedaan (bewoners in gesprek met studenten; interview en vragenlijst), waarna een terugkoppeling aan betrokkenen. De resultaten worden verwerkt in het Community Wise programma: een ontwikkelde methodiek voor een straat- en buurtprogramma gericht op het stimuleren van positieve gezondheid van wijkbewoners.


Delen


‘Onvergetelijk’ in Zijper Museum

Zijper Museum

2018 - juni

Deskundigheidsbevordering

€ 5000

Noord-Holland

20180103

Het Zijper Museum in Schagerbrug is een klein lokaal museum dat door 50 vrijwilligers wordt gerund en wat jaarlijks door circa 1.500 mensen wordt bezocht. Het museum heeft in haar nieuwe onderkomen het programma ‘Onvergetelijk’ gestart voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het programma is naar Nederland gebracht door het Stedelijk Museum, geïnspireerd op het MeetMe at MoMa van het Museum of Modern Art in New York.


Delen


Mia

Stchting Laudio

2018 - juni

Recreatie

€ 10000

Limburg

20180101

De theatrale audio-installatie Mia is een project bestaande uit een artistieke vertaalslag van een jarenlang wetenschappelijk onderzoek over het gebruik van dialect bij ouderen in verzorgingshuizen in Zuid-Limburg. Dialect spreken kan het welzijn bij ouderen verhogen bij ouderen, het kan zorgen voor een vorm van samenhorigheid en het kan je identiteit versterken en plaats in de groep.


Delen


Indigo

Stichting Vuur en Vlam

2018 - juni

Cultuur

€ 7500

Overijssel

20180096

Stichting Vuur en Vlam (SVV) heeft vorig jaar een dansvoorstelling uitgevoerd over Alzheimer. Nu maakt SVV een nieuwe dansvoorstelling over eenzaamheid, Indigo. Dans is een goede manier om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Het publiek voor deze voorstelling wordt bewust uitgenodigd en gezocht, bijvoorbeeld jongeren op een middelbare school die hun grootouders uitnodigen of buurtbewoners van een zorgcentrum die samen met ouderen de voorstelling bekijken.


Delen


Online vrijwilligersacademie KBO-PCOB

KBO-PCOB

2018 - juni

Deskundigheidsbevordering

€ 30000

Utrecht

20180052

KBO-PCOB ontwikkelt zich naar een open beweging waarin modernisering en uitwisseling tussen afdelingen, bestuurders en vrijwilligers om meer van elkaar te leren centraal staat. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een online vrijwilligersacademie (website) van en voor de vereniging, waar alle kennis, best practices, aanbod en netwerken bekend en beschikbaar wordt gemaakt en waar actieve senioren elkaar weten te vinden in communities.


Delen


In het Spotlicht!

Samen in Beeld

2018 - april

Meervoudige doelstelling

€ 12000

Groningen

20180047

Ouderen brengen verhalen tot leven door 12 televisie-uitzendingen te maken waar zij zelf onderdeel van uitmaken. De programma’s worden lokaal uitgezonden via twee lokale omroepen in Noord Groningen en in een aantal verpleeghuizen. De ouderen zijn actief betrokken bij het produceren van de uitzending. Ook nemen circa 25 jongere vrijwilligers en stagiaires van het Hogeland College, de Hanze Hogeschool en Noorderpoort deel aan het project. Het project wordt aangestuurd door een artistiek en zakelijk leider en een cameravrouw.


Delen


Oma’s Soep

Oma's Soep

2018 - april

Intergenerationeel

€ 12500

Noord Holland

20180043

Oma’s Soep heeft als voornaamste doel terugkerende sociale contactmomenten voor thuiswonende ouderen te organiseren, op dit moment in buurthuizen in Amsterdam. Met Oma’s Soep ontmoeten zij nieuwe leeftijdgenoten en enthousiaste jonge vrijwilligers. Er wordt soep gemaakt omdat dit een gave en passie is waar juist relatief veel ouderen over beschikken. Tijdens het snijden van de groente, het koken van de soep en de gezamenlijke (gratis) lunch worden herinneringen opgehaald en recepten uitgewisseld.


Delen


Neuzen

Stichting KRACHTVOER Theater

2018 - april

Cultuur

€ 10000

 

20180040

‘Neuzen’ is een muzikaal (theater)improvisatieprogramma uitgevoerd door vitale ouderen voor en met dementerende ouderen. Veel aandacht gaat uit naar de voorbereiding. Gedurende een jaar gaat Krachtvoer wekelijks met een groep van acht vitale ouderen op zoek naar de beste vorm, waarin zij samen met een jonge muzikante kunnen improviseren met dementerende ouderen. Zij trainen, onderzoeken en try-outen op verschillende gesloten en open afdelingen van vier Vitalislocaties.


Delen


836 resultatenDelen