facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

820 resultaten

Kunstcafé

Kaliber Kunstenschool

2018 - februari

Cultuur

€ 8000

 

20170381

Kunstenschool Kaliber voert in samenwerking met de welzijnsorganisatie Impuls, zorggroep Sint Maarten en de gemeente Oldenzaal cultuuractiviteiten uit binnen het project Kunstcafé. Kunstcafé richt zich op het uitvoeren van professioneel kunstaanbod van met name dans en muziek voor en door ouderen, ontmoeting staat daarbij centraal. Het project is opgedeeld in 1) scholing aan zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers, 2) het uitvoeren van cultuuractiviteiten in de zorginstelling en 3) in de wijk.


Delen


Vitale Turkse ouderen in Amsterdam

Stichting Diversiteitsland

2018 - februari

Deskundigheidsbevordering

€ 7500

Noord Holland

20170355

De Turkse Ouderenraad activeert Turkse ouderen tot levenslang leren (Seniorenacademie) en ondersteunt de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en hun omgeving (Alzheimer Cafés). Vrijwillige studenten aan de universiteit met dezelfde etnische achtergrond als de ouderen verzorgen de lessen. Ook het Alzheimer Theehuis werkt met oudere vrijwilligers met dezelfde culturele achtergrond. Door afstemming met professionals van welzijn- en zorgorganisaties krijgen zij de juiste ondersteuning.


Delen


BuurtBLIK

Stichting Haarlem Effect

2018 - februari

Meervoudige doelstelling

€ 7500

 

20170345

Ouderen als ambassadeur! In tweetallen bezoeken zij verschillende activiteiten, kijken er rond, gaan in gesprek met de deelnemers en de aanbieder van de activiteit en maken daarover een filmreportage. Voorafgaand hieraan hebben zij een film- en interview training gehad. Naast het in beeld brengen van wat de activiteit inhoudt, geven de filmmakers aandacht aan de moed van de deelnemers om over de drempel te gaan en op een activiteit af te stappen. Zowel de filmmakers als de deelnemers van de activiteiten vertellen over hun ervaring.


Delen


De Dood of de Geraniums

stichting TG Bodemloos

2018 - februari

Deskundigheidsbevordering

€ 6000

 

20170338

Deze theatervoorstelling in de vorm van een audiotour voor ouderen, verzorgenden, naasten en (jonge) toekomstige ouderen vindt plaats in verzorgingshuizen in de provincie Utrecht en is bedoeld om ouderen en jongeren te verbinden en thema’s als vrijheid, eenzaamheid, existentiële leegte en een eventuele stervenswens bespreekbaar te maken. Het zijn taboedoorbrekende gesprekken tussen verschillende lagen en generaties van de samenleving die vaak in dezelfde wijk wonen.
Foto – Rogier Boogaard


Delen


Oude verhalen, Jonge verbeelding

KunstPost

2018 - januari

Ontmoeting

€ 3950

 

20170330

Ouderen en leerlingen (groep 5, 6 en 7) van drie basisscholen in de Haagse wijken Mariahoeve en Haagse Hout gaan met elkaar in gesprek over thema’s zoals identiteit en geschiedenis. Op basis van het gesprek maken de leerlingen olv een kunstenaar een kunstwerk. Tijdens het maakproces komen de oudere een keer naar school om eventuele vragen te beantwoorden. Zij kunnen ook zelf kunstwerk maken. De resultaten worden getoond op school en in Galerie LOOkatie364.


Delen


De Voetbaltempel

Stichting FC Twente, scoren in de wijk

2019 - januari

Cultuur

€ 10000

 

20170235

De Voetbaltempel is een intergenerationele theaterproductie met aandacht voor generatieverschillen, taboes en uiteenlopende opvattingen tussen jong en oud. Ouderen worden geworven via ouderenorganisaties in Enschede en de vrijwilligersorganisatie MPact. Er vinden drie uitvoeringen plaats in het Wilminktheater in Enschede, waar men circa 2.000 bezoekers verwacht. Voor vervoer van ouderen wordt gezorgd. Het is de intentie om een blijvend theater van en voor ouderen te realiseren.


Delen


Eindhoven Stadsverhalen

Stichting Stadsverhalen

2017 - september

Cultuur

€ 7500

 

20170192


Delen


Samen Oud & Gelukkig (SOG)

Stichting Vobis

2017 - september

Meervoudige doelstelling

€ 7500

Zuid Holland

20170191

Stichting Vobis (voorheen Hindustani) wil een bijdrage leveren aan om Den Haag tot een stad te maken, waar oudere
bewoners gestimuleerd worden gezond, vitaal en betrokken te zijn, waar eenzaamheid wordt tegen gegaan en ouderen in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. We gaan daarbij uit van de kracht van de persoon, maar waar nodig ondersteunen wij door activiteiten aan te bieden en vrijwilligers in te zetten.


Delen


Cultuurmanager en boekingssysteem

Rosa Spier Huis

2016 - december

Meervoudige doelstelling

€ 43500

Noord Holland

20160330

In 2018 verhuist het Rosa Spier Huis naar een nieuwe locatie in Laren. Dit biedt kansen om het huis te positioneren als een toegankelijk kunstcentrum, het culturele programma uit te breiden en meer externe bezoekers aan te trekken. Om deze ambitie te realiseren wordt de functie van de cultuurmanager uitgebreid. En een online reserverings- en ticketsysteem wordt geintegreerd in de nieuwe website.


Delen


Gastspreker Oorlogen

Stichting Gastsprekers Oorlogen

2016 - december

Intergenerationeel

€ 4000

Zuid Holland

20160312

Tien 2e generatie oorlogsslachtoffers worden door een professional (tekstschrijver/regisseur) opgeleid tot gastsprekers op lagere en middelbare scholen. Met aandacht voor vragen als: hoe vertel je als 2e generatie het verhaal van bijv. de Holocaust aan jongeren? welke (kunst) vorm en middelen gebruik je daarbij? Het doel is een brug te slaan tussen ouderen en jongeren, de jongeren inzicht te geven in onze geschiedenis, racisme tegen te gaan.


Delen


820 resultatenDelen