facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Opschaling GoldenSports

GoldenSports

2018 - oktober

Recreatie

€ 17500

Noord Holland

20180333

Stichting GoldenSports (SGS) bevordert gezondheid bij thuiswonende ouderen door hen te stimuleren om meerdere keren per week over een lange periode mee doen aan sport-en bewegingsactiviteiten, meestal buiten. Deze zijn laagdrempelig en vinden plaats in een sociale setting waarin onderling contact gestimuleerd wordt. De ambitie is om in 2023 150 locaties en 5.000 deelnemende senioren te hebben. Circa 300 professionals en 600 vrijwilligers zijn dan ingewerkt in de aanpak van GSP.


Delen


De emigratie generatie

De emigratie generatie

2018 - november

Intergenerationeel

€ 10000

Utrecht

20180332

Kinderen uit de bovenbouw (10 – 14 jaar) van Utrechtse gemengde basisscholen gaan de migratieverhalen van hun opa’s en oma’s of migrantenouderen uit de wijk verzamelen. Eerst krijgen ze zes gastlessen waarin ze o.a. interviewtechnieken leren. De verzamelde verhalen worden door hen cadeau gedaan aan de ouderen en medeleerlingen tijdens bijeenkomsten op school. De verhalen worden ook breder gecommuniceerd. Een nieuw element is dat de ouderen elkaar ook onderling kunnen ontmoeten.


Delen


Samen vissen: visserslatijn landelijke uitvoering

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN)

2018 - december

Recreatie

€ 20000

Drente

20180327

Het project Visserslijn brengt ouderen in contact met leden van plaatselijke hengelsportverenigingen. Vrijwilligers bezoeken zorginstellingen en maken kennis met de ouderen. Zij wisselen verhalen uit over het vissen en brengen kennis en vaardigheden over. Een paar weken later gaan de vrijwilligers samen met de bewoners vissen, ook kinderen zijn van harte welkom. Voor dit project is een succesvolle methodiek ontwikkeld. De aanvraag richt zich op landelijke opschaling van het project.


Delen


Ontmoeting – Verbinding – Ontwikkeling

Hart van Hoop

2018 - oktober

Ontmoeting

€ 4200

Friesland

20180314

De jonge stichting Hart van Hoop organiseert in Drachten activiteiten voor mensen die in armoede leven, eenzaam zijn, handicaps hebben etc. Voornaamste doelgroep is ouderen. De activiteiten worden door louter vrijwilligers uitgevoerd. De stichting wil de komende drie jaar een zevental deelprojecten uitvoeren: ontmoetingsavonden, thema-avonden rondom eenzaamheid, paasbrunch, integratiediner, workshops eenzaamheid onder mantelzorgers, volkskerstzang en kerstdiner.


Delen


Hospice Atardi

Stichting Hospice Atardi

2018 - augustus

Cariben

€ 22120

 

20180282

Op Aruba is er matig aanbod op het gebied van palliatieve zorg. In 2014 is Stichting Hospice Atardi opgericht en sindsdien werkt men aan de realisering van het eerste hospice op het eiland. Een passende locatie is gevonden en per augustus 2018 is een coördinator in dienst getreden en een verpleegkundige. Karakteristiek is de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het hospice heeft twee jaar om aan te tonen dat het bestaansrecht heeft.


Delen


Vraag & Aanbod samenbrengen | communicatie project buurthuiskamer

DAVA Door Achterveld Voor Achterveld

2018 - september

Meervoudige doelstelling

€ 3600

Utrecht

20180281

De jonge vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) exploiteert sinds 2017 een Buurthuiskamer in Achterveld. De Buurthuiskamer wordt twee dagen per week bij toerbeurt door 16 vrijwilligers gerund. DAVA wil daarnaast kwetsbare mensen, voornamelijk ouderen, koppelen aan beschikbare vrijwilligers die hun kunnen helpen met klusjes, administratie etc. Hiervoor wordt een interactieve website gebouwd waar vraag van ouderen en aanbod van vrijwilligers op elkaar worden afgestemd.


Delen


Studio i jaar 2

Stichting Stedelijk Museum

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 28750

 

20180275

Het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbemuseum hebben gezamenlijk het Platform voor inclusieve cultuur Studio i opgezet. Musea moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht culturele of maatschappelijke achtergrond, gender of beperking. Het betreft het tweede jaar. Voor culturele instellingen worden kenniscafés en een symposium georganiseerd en er worden advies- en trainingstrajecten aangeboden.


Delen


PPT het Persoonlijke Postbode Team

Stichting Blik Bijzonder

2018 - november

Cultuur

€ 8000

 

20180272

Persoonlijke Postbode Teamis is een vrolijk en interactief kunstproject met bewoners van woonzorgcentra en kinderen van basisscholen. De theatrale postbode is de vaste boodschapper van de persoon in het woonzorgcentrum en wordt een maatje, vertrouweling en inspirator. De verhalen en vragen gaan heen en weer en de kinderen en ouderen worden heuse penvrienden. Uiteindelijk vindt er een meet & greet plaats tussen de penvrienden.


Delen


Leuk voor Elkaar Amsterdam

VayaV Coöperatieve Vereniging U.A.

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 17500

Zuid Holland

20180267

In Amsterdam maken drie groepen ouderen kennis met gaming. Wekelijks (40x) komen ze bij elkaar in een zaaltje van de OBA en gaan samen de gaming wereld verkennen en hun eigen wereld bouwen. In een veilige spelomgeving met heldere codes ontmoeten zij digitaal en offline andere ouderen via hun virtuele identiteit en als echte persoon. De nadruk ligt op samen plezier hebben en je vrienden- en kennissenkring vergroten en versterken.


Delen


De tuchtiging der Algerijnen

Museum STAAL

2018 - september

Cultuur

€ 3700

Gelderland

20180264

In het nieuwe museum STAAL in Almen staat het culturele erfgoed – landschap, gewoontes, taal – van de Achterhoek centraal. ‘De tuchtiging der Algerijnen’ is een arrangement voor ouderen uit Lochem en wordt in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners georganiseerd. Het programma bestaat uit een rondleiding, dialect-workshop, voordrachten in dialect, opschrijven van de verhalen van ouderen voor de STAAL bibliotheek.


Delen


836 resultaten



Delen