facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

820 resultaten

UP! Festival Leeuwarden

Stichting MOAI

2018 - augustus

Cultuur

€ 15000

Noord-Holland

20180203

Het UP! Festival in Leeuwarden (22 en 23 november 2018) laat het grote publiek zien dat je fitter, actiever en meer betrokken kan zijn door actief te participeren in kunst- en cultuurprojecten, door in beweging te blijven, door maatschappelijk mee te doen. Dit alles bekeken door de bril van vitale én kwetsbare 60+ers, maar op zo’n manier dat ook jong (15 – 35 jaar) zich aangesproken voelt tot het programma van voorstellingen, workshops, lezingen en presentaties.
Foto – Marlise Steeman


Delen


Bruggen Bouwen

Algemene Seniorenvereniging Zeist

2018 - juli

Intergenerationeel

€ 3000

Utrecht

20180196

Algemene Seniorenvereniging Zeist ontwikkelt een lesmodule voor het basis- en vervolgonderwijs die tot doel heeft een brug te slaan tussen jong en oud. De module zet op een speelse en toegankelijke wijze aan tot discussie over maatschappelijke ontwikkelingen, in de klas en tussen jong en oud. De lesmodule bestaat uit een film, de ontwikkeling van een leerboekje en een kwartet. Interviews – ouderen (17) en scholen (2) – vormen input voor maatschappelijke onderwerpen, die beide groepen gaan bespreken.


Delen


Moeder mag niet dood

MINOUX

2018 - augustus

Cultuur

€ 10000

Gelderland

20180194

In de theatervoorstelling ‘Moeder mag niet dood’ geeft de 87-jarige moeder van Mino het publiek een inkijk geeft in haar levensverlengende rituelen. Intussen onderzoekt de dochter wat de onbeteugelde levensdrift van moeder betekent voor haar eigen overtuigingen. Bijzonder aan dit project is dat ouderen participeren in de voorstelling, die kan uitlopen in een dansmiddag/-avond met het publiek in samenwerking met Gouden Dans.
Foto – Casper Koster


Delen


Kurà di Kuenta

Stichting De Wintertuin Curaçao

2018 - mei

Cariben

€ 5075

 

20180177

Het project Kurà di Kuenta is gericht op het verbinden van mensen door middel van levensverhalen en bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten, enkele voorbereidingssessies en een eindevenement. De deelnemers vertellen hun verhalen aan de groep en schrijven het verhaal samen met de vrijwilliger op. De deelnemers zijn bewoners van zorginstelling Birgen di Rosario met dementieklachten, de vrijwilligers zijn universitaire studenten.


Delen


Podium Sociale Benadering Dementie

Protestantse Diaconie Amsterdam

2018 - juni

Meervoudige doelstelling

€ 30000

 

20180176

Het Podium Sociale Benadering Dementie (PSBD) helpt mensen met dementie en hun naasten het leven met de ziekte thuis vorm te geven door informatie en ondersteuning aan te bieden die gaan over de dagelijkse aspecten van een leven met dementie. Maatschappelijk inclusie van mensen met dementie wordt bevorderd. Men volgt daarbij de ideeën van professor Anne-Mei The die zij verwoord heeft in haar pleidooi Sociale Benadering Dementie (2017).


Delen


Eenzaamheid bij Afrikaanse ouderen

Stichting Somaliers in de Haarlemmermeer

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 4000

Noord Holland

20180126

Migranten en vluchtelingen ouderen in de Haarlemmermeer dreigen steeds meer te vereenzamen. Doel is hen maatschappelijk te activeren en meer zelfstandig en zelfredzaam te laten functioneren. Ook staat kennis over toeleiding tot woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen centraal. Activiteiten: training intermediaire sleutelfiguren in de zorg voor ouderen, ontmoetingscentrum voor vluchtelingen ouderen, ontmoeting met autochtone ouderen, huisbezoeken, netwerkontwikkeling.


Delen


Almelo Vitaal ontmoet elkaar

WijzOud

2019 - februari

Meervoudige doelstelling

€ 7000

Overijssel

20180117

Het project start met een verkenning met de sleutelfiguren in de buurt/wooncomplex waar overwegend senioren met een lage sociaal economische status woonachtig zijn. Vervolgens wordt er een gemeenschapscan gedaan (bewoners in gesprek met studenten; interview en vragenlijst), waarna een terugkoppeling aan betrokkenen. De resultaten worden verwerkt in het Community Wise programma: een ontwikkelde methodiek voor een straat- en buurtprogramma gericht op het stimuleren van positieve gezondheid van wijkbewoners.


Delen


‘Onvergetelijk’ in Zijper Museum

Zijper Museum

2018 - juni

Deskundigheidsbevordering

€ 5000

Noord-Holland

20180103

Het Zijper Museum in Schagerbrug is een klein lokaal museum dat door 50 vrijwilligers wordt gerund en wat jaarlijks door circa 1.500 mensen wordt bezocht. Het museum heeft in haar nieuwe onderkomen het programma ‘Onvergetelijk’ gestart voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het programma is naar Nederland gebracht door het Stedelijk Museum, geïnspireerd op het MeetMe at MoMa van het Museum of Modern Art in New York.


Delen


Mia

Stchting Laudio

2018 - juni

Recreatie

€ 10000

Limburg

20180101

De theatrale audio-installatie Mia is een project bestaande uit een artistieke vertaalslag van een jarenlang wetenschappelijk onderzoek over het gebruik van dialect bij ouderen in verzorgingshuizen in Zuid-Limburg. Dialect spreken kan het welzijn bij ouderen verhogen bij ouderen, het kan zorgen voor een vorm van samenhorigheid en het kan je identiteit versterken en plaats in de groep.


Delen


Indigo

Stichting Vuur en Vlam

2018 - juni

Cultuur

€ 7500

Overijssel

20180096

Stichting Vuur en Vlam (SVV) heeft vorig jaar een dansvoorstelling uitgevoerd over Alzheimer. Nu maakt SVV een nieuwe dansvoorstelling over eenzaamheid, Indigo. Dans is een goede manier om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Het publiek voor deze voorstelling wordt bewust uitgenodigd en gezocht, bijvoorbeeld jongeren op een middelbare school die hun grootouders uitnodigen of buurtbewoners van een zorgcentrum die samen met ouderen de voorstelling bekijken.


Delen


820 resultatenDelen