facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Verhalen van Vroeger

stichting De Wijk De Wereld

2019 - mei

Intergenerationeel

€ 5000

Groningen

20190071

Studenten van de Noorderpoortopleiding Kunst, Theater, Media en Muziek nemen een week lang hun intrek in verzorgingstehuis De Hamrik in Groningen, zij worden medebewoners. Hun opdracht is met de vaste bewoners contact leggen, elkaar over en weer elkaar leren kennen en verhalen uitwisselen. Het thema is ‘dromen’. Een aantal verhalen en anekdotes wordt door de studenten uitgewerkt tot theatrale scènes.


Delen


Wandelen in 2 gemeenten in NB

Gezond Natuur Wandelen

2019 - maart

Recreatie

€ 10000

Noord Holland

20190056

Stichting Gezond Natuur Wandelen (SGNW) nodigt mensen die vaak uit zichzelf weinig bewegen uit om wekelijks met een door vrijwilligers begeleide groep een wandeling van een uur te maken in de natuur of het groen van de stad. Het is de bedoeling dat de wandelingen na een jaar worden voortgezet door een lokale organisatie en/of vrijwilligers. SGNW blijft aanspreekpunt. Landelijk vinden wekelijkse ca 73 wandelingen plaats.


Delen


In de kern, of dat wat ons verbindt

Evertshuis

2019 - april

Cultuur

€ 7500

Zuid Holland

20190048

Twee medewerkers van het Evertshuis hebben de afgelopen 1,5 jaar levensverhalen van ouderen in Bodegraven verzameld en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek via twee belevingsroutes die in juni worden uitgezet in de zes kernen van de stad. De levensverhalen zijn door lokale organisaties/clubs/groepen op diverse manieren verbeeld, de geïnterviewde ouderen spelen ook een actieve rol. Met de routes worden zowel generaties als de kernen verbonden.


Delen


Joachim & Anna, herinneringen in beeld

Stichting De Waalboog

2019 - januari

Cultuur

€ 5000

 

20180443

Bij de locatie Joachim en Anna in Nijmegen van St. De Waalboog (SDW) gaat een nieuwbouw plaatsvinden die veel gevolgen heeft voor de bewoners van dit specialistisch zorg- en behandelcentrum. SDW en Cultuurmij Oost maakt samen met de bewoners een filmanimatie met als doel een beeld te creëren van de geschiedenis van de locatie met daaraan gekoppeld een positieve associatie ten aanzien van de veranderingen die de nieuwbouw met zich meebrengt.


Delen


Groepseducatie voor zelfmanagement

Stichting Arubaanse diabetici

2019 - januari

Cariben

€ 7500

 

20180442

Aruba kent het hoogste percentage diabetespatiënten van de wereld: 16,24% van de bevolking heeft diabetes type II terwijl dit percentage wereldwijd 8,33% is. Het grootste deel van de diabetici op Aruba zijn ouderen: 59% van de patiënten was in 2017 60 jaar of ouder. Onderdeel van het project is de Prisma patiëntengroepseducatie: een groepseducatietraining (8-10 patiënten) door twee trainers. Er zullen circa 300 patiënten met diabetes deelnemen.


Delen


Ontmoeting in Beweging

Stichting Oisterwijk Centraal

2019 - januari

Recreatie

€ 5000

Noord-Brabant

20180406

Een ontmoetings- en beweegprogramma voor kwetsbare ouderen, vooral voor degenen die het financieel zwaar hebben en mede daardoor nergens aan meedoen. De deelnemers worden wekelijks op diverse opstappunten opgehaald en teruggebracht. Onder begeleiding gaan zij een uurtje zwemmen, wandelen of gymmen. Daarna drinkt de groep samen koffie. Het project is een samenwerking tussen drie stichtingen. Voor de uitvoering worden professionals ingeschakeld, verder doen veel vrijwilligers mee.


Delen


Scholingsfilms over Mentorschap

Landelijke Ver. Mentorschap Netwerk Nederland

2019 - januari

Deskundigheidsbevordering

€ 5000

Utrecht

20180394

Mentorschap NL zet zich in voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en die geen familie of sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen, die wilsonbekwaam zijn. Vaak wordt dit veroorzaakt door een vorm van dementie of door een verstandelijke of psychische beperking. Nederland telt 11 regionale organisaties, die op dit terrein actief zijn met in totaal zo’n 2.200 vrijwilligers. De bijdrage is bestemd voor het maken van scholingsfilms.


Delen


KunstKoeriers

Damstede Lyceum (ZAAM)

2019 - januari

Intergenerationeel

€ 1905

Noord Holland

20180388

KunstKoeriers zijn leerlingen uit de vijfde klas vwo van het Damstede Lyceum in Amsterdam Noord die in gesprek gaan met ouderen. Zij nemen reproducties mee naar de ontmoeting, gaan met de ouderen naar het Rijksmuseum, de straat op om alledaagse kunst te zoeken, praten aan de hand van thema’s over elkaars leven en maken een stalenboek: een bundeling van reflecties in tekst en beeld, waarmee de ander in kaart wordt gebracht. Samenwerkingspartners zijn kunstenaar Carola Rombouts, De Volkskrant, het Rijksmuseum en het Odensehuis.


Delen


Austerlitz Verbindt

Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A.

2019 - februari

Intergenerationeel

€ 7100

Utrecht

20180366

Coöperatie Austerlitz Zorgt streeft naar een levensloopbestendig dorp, waarin bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven en samenleven. Met een viertal elkaar aanvullende en versterkende intergenerationele deelprojecten wil zij duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling van een levensloopbestendig Austerlitz De vier deelprojecten zijn: Austerlitz maakt muziek, Austerlitz tuiniert, Austerlitz beweegt, Austerlitz mobiel.


Delen


Bijzonder Concert ‘Overwin en ontmoet’

Stichting het Nederlands Studenten Orkest

2019 - januari

Cultuur

€ 5000

Utrecht

20180363

Het Nederlands Studentenorkest (NSO) kiest elk jaar een nieuwe doelgroep waarvoor een ‘bijzonder concert’ wordt gegeven. In februari 2019 zijn dit ouderen. Gekozen is voor Friesland – de Harmonie in Leeuwarden – gekozen, omdat er in deze provincie relatief weinig evenementen voor ouderen plaatsvinden. In de Harmonie is plaats voor 450 ouderen en begeleiders. Bezoekers betalen een eigen bijdrage van € 10. De financiële bijdrage is bestemd voor vijf touringcars en verkeersbegeleiding en pendelvervoer.


Delen


836 resultatenDelen