facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

798 resultaten

Verduurzaming & verbreding van schurende gespreksthema’s

Stichting MOAI

2020 - september

Ontmoeting

€ 25000

Noord-Holland

20200311

Tijdens de In je Uppie themagesprekken praten ouderen over schurende onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt. De methodiek is door Movisie erkend als effectieve sociale interventie tegen eenzaamheid. Om de In je Uppie gesprekken bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, is UP!talk gestart met:
• Een breed samengestelde ouderenredactie (20-30 p.)
• Tien dubbelinterviews met een ‘gewone oudere’ en een ‘kenner’, die digitaal uitgezonden worden.
• Vijf blogs over hoe ouderen nu denken over de schurende thema’s.


Delen


Komt voor de bakker!

Stichting Vivendi

2020 - augustus

Recreatie

€ 9000

Gelderland

20200284

De voorstelling Komt voor de Bakker! biedt ouderen met dementie verlichting op een dag vol angst en eenzaamheid. Om zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen, wordt er op een interactieve manier gebruik gemaakt van muziek, eten, geur, theater, taal en vormgeving. De initiatiefnemers kijken naar nieuwe mogelijkheden zoals het gebruik van de geur van versgebakken brood of het uitdelen van speeldeeg.
Foto – Rijno Boon


Delen


Soldiers against Solitude

Stichting Koninklijke Defensiemusea

2020 - augustus

Cultuur

€ 5000

Utrecht

20200279

In samenwerking met Cultuurcentrum Idea en Gouden Dagen organiseert het Nationaal Militair Museum in de Week tegen de Eenzaamheid acht toneelvoorstellingen – Er kwamen twee soldaatjes aan – voor ouderen woonachtig in zorginstellingen in de omgeving van Soest, Bilthoven en Zeist. De belangstellenden krijgen een ontvangst met koffie/thee en een rondleiding na afloop van de voorstelling. Voor vervoer wordt gezorgd.


Delen


Groeten uit Hoorn

Vrienden van het Westfries Museum

2020 - augustus

Cultuur

€ 5000

Noord Holland

20200275

Aansluitend op de tentoonstelling ‘geknipt voor kunst’ (over 17e eeuwse knipkunst) wordt in de zomermaanden een ‘light versie’ van de tentoonstelling + haar activiteiten naar woon-zorgcentra in Hoorn getransporteerd en gaan ouderen tijdens drie workshops zelf aan de slag met knipkunstactiviteiten, het thema is vakantie. Het eindresultaat is een feestelijke presentatie in eigen huis. Omringd door familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden vertellen de ouderen aan de hand van de tentoonstelling over hun eigen vakantiebelevenissen.


Delen


Criminaliteit aan je voordeur!

Sttichting Caribbean Angels

2020 - augustus

Deskundigheidsbevordering

€ 1500

Zuid-Holland

20200261

Een interactieve voorstelling maakt de toeschouwers (50+) bewust van de gevaren van babbeltrucs. Zij leren onveilige situaties herkennen en op een veilige manier hiermee om te gaan. Tijdens de voorstelling worden de aanwezigen uitgenodigd om actief mee te denken. Er komt een dialoog tot stand en er is ook de nodige humor waardoor het stuk licht van toon blijft. De voorstellingen (3) vinden plaats in Haagse buurthuizen. Tijdens de bijeenkomsten is ook iemand van de politie Den Haag aanwezig en een slachtoffer van een babbeltruc.


Delen


Vitaal en Veilig Thuis

Stichting WijZ Welzijn

2020 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 5000

Overijssel

20200243

Stichting WijZ Welzijn voert een vervolg uit op de succesvolle pilot Vitaal en Veilig Thuis. Het project zal de vitaliteit bij (kwetsbare) ouderen vergroten, zodat zij langer vitaal & veilig thuis kunnen wonen. Het betreft een integrale aanpak die gericht is op enerzijds activering en ondersteuning op maat, waarbij het eigen welzijnsgevoel van de oudere stijgt. Anderzijds is de aanpak gericht op het vergroten van de veiligheid in en om huis.


Delen


Generaties verbinden door openheid en begrip

Stichting Het Dolhuys

2020 - juni

Intergenerationeel

€ 4000

 

20200242

Museum Van de Geest zet talenten en veerkracht van de menselijke geest centraal aan de hand van kunst, cultuur, wetenschap en de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Het thema van het museum is om beeldvorming rondom afwijkend gedrag en bepaalde groepen te veranderen en te verruimen. Ook rondom ouderen hangen er bepaalde stigma’s, zoals vergeetachtigheid, hulpbehoevend en eenzaamheid. En die zijn lang niet altijd waar. Samenwerkingspartners zijn o.a. het Trimbos Instituut, Instituut Positieve Gezondheid, de Hersenstichting en Samen sterk tegen stigma.


Delen


My Generation Digitaal (Corona aanvraag)

Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer

2020 - juni

Meervoudige doelstelling

€ 6000

 

20200238

My Generation is een wekelijkse culturele inloopmiddag voor ouderen op in Het Cultuurgebouw, Haarlemmermeer. Vanwege de Coronacrisis is het bestaande programma gestopt. My Generation zet de activiteiten voort middels een online platform waar de ouderen elkaar wekelijks online kunnen ontmoeten: een online café setting in Het Cultuurgebouw waar bezoekers door beeldbellen zich kunnen aansluiten.


Delen


Ambassadeurs Positieve Gezondheid

IPH - Institute for Positive Health

2020 - juli

Deskundigheidsbevordering

€ 25000

Utrecht

20200229

Het Institute for Positive Health en KBO-PCOB verspreiden het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder onder mensen in de derde levensfase, de steeds langer wordende periode tussen het werkende leven en de periode van gevorderde ouderdom en kwetsbaarheid. Door 20 senioren op te leiden als ambassadeur van Positieve Gezondheid wordt deze doelgroep zelf actief ingezet. Het mes snijdt aan twee kanten: de inzet van senioren in de derde levensfase kan voor hen een betekenisvolle invulling van hun dagen en leven vormen. Daarnaast wordt met hun inzet het gedachtegoed verder verspreid, met name in de groep senioren.


Delen


De KunstBOX (Corona aanvraag)

Stichting AxionContinu Groep

2020 - mei

Meervoudige doelstelling

€ 2000

Utrecht

20200213

De KunstBOX biedt kunstzinnige activiteiten, die door bewoners van zorgcentra zelfstandig in eigen woning uit te voeren zijn. In de box zit basic tekenmateriaal en een doeboek vol creatieve activiteiten, die bedacht zijn door Utrechtse kunstenaars en kunstprofessionals. Het werk van de Utrechtse kunstenaars komt ook aan
bod in het boek, dat eenmaal ingekleurd een echte co-creatie is van twee doelgroepen die het beide nu (om verschillende redenen) niet makkelijk hebben.


Delen


798 resultatenDelen