facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

836 resultaten

Vitaal & Voorbereid

SKIN-Rotterdam

2021 - september

Ontmoeting

€ 10000

 

20210288

SKIN-Rotterdam wil in dit project de christelijke internationale gemeenschappen informeren en toerusten in hun zorg voor (toekomstige) ouderen door: informeren over onderwerpen en voorzieningen voor ouderen en hun mantelzorgers, ondersteuning bij de toenemende digitalisering, stimuleren tot het organiseren van sociale activiteiten, stimuleren tot het voorbereiden van vijftig plussers van de eerste generatie Afrikaanse afkomst op het ouder worden in Nederland. Zestig vrijwilligers, sleutelfiguren en digicoaches (jongeren) van de 20 deelnemende gemeenschappen krijgen hiervoor een training.


Delen


Rotterdam Chinese New Year de wijk in

Stichting China Festivals Rotterdam

2021 - september

Cultuur

€ 9600

Zuid-Holland

20210281

Rotterdam Chinese New Year laat ook in coronatijd de bijzondere Chinese cultuur zien. Chinees Nieuwjaar is onmisbaar in een multiculturele stad als Rotterdam. Afgelopen jaar – tijdens Corona – kwam het feest naar de ouderen toe. Het bezoek aan de ouderen was zo’n succes, dat besloten is om hiervan een reguliere activiteit te maken, naast de traditionele viering van het Chinees Nieuwjaar.


Delen


Sociaal Tuinieren

Stichting Present Ede-Wageningen

2021 - september

Meervoudige doelstelling

€ 2750

Gelderland

20210270

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen – die zelf hun tuin niet (meer) kunnen onderhouden – door vrijwilligers. Present Ede/Wageningen heeft in 2020 een pilot met dit project gedraaid. Deze was succesvol. De verbeterpunten zijn vooral gericht op PR, het activeren van buurtgenoten en een ruimere planning. Present Ede/Wageningen heeft een netwerk opgebouwd met de woningstichting, wijkcoördinator en gemeente. De duurzaamheid hopen zij te waarborgen via omwonenden van de tuinen. Als dit niet lukt, wordt in ieder geval 1,5 jaar het onderhoud verzorgd door vrijwilligers van Present.


Delen


GezondBest samen fit

PVGE Vereniging voor Senioren Best e.o.

2021 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 12000

Noord-Brabant

20210224

De doelstelling van dit project is om Best de gezondste gemeente van Nederland te maken. Het gaat om een geïntegreerde aanpak van beweegprogramma’s tot buurtwerk en van fitness tot voedingsbegeleiding. Deelnemers worden geworven via diverse media. Onderdelen zijn een startbijeenkomst, twee vervolgbijeenkomsten, een intake met 0-meting in groepsverband, begeleiding en doorgeleiding naar vervolgactiviteiten. Ten aanzien van ouderen richt men zich met name op ouderen die niet onder een gezondheidsregeling vallen.


Delen


Power/Veerkracht Op Leeftijd in Breda

Stichting Gilde De Baronie

2021 - augustus

Deskundigheidsbevordering

€ 1000

Noord-Brabant

20210222

Power/Veerkracht Op Leeftijd in Breda biedt ouderen een serie van vijf workshops van circa drie uur aan, die goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers komen met elkaar in contact en richten daarna hun eigen kring op. Het project richt zich op het opzetten van een Power-groep – het werven van deelnemers – en vooral de opleiding van drie gecertificeerde trainers, zodat die de workshops kunnen geven.


Delen


Wonderlicht, ontmoeting met elkaar en de kunsten

Stichting CreAtuur (voorheen Culturele Projecten Alkmaar)

2021 - augustus

Ontmoeting

€ 7500

Noord-Holland

20210221

Het succesvolle Wonderlicht Alkmaar! 2020 is een straattheaterfestival met internationale allure en heeft een sociaal karakter, van en voor de inwoners van de stad Alkmaar waarbij diversiteit, inclusiviteit en het bevorderen van cultuurparticipatie hoog op de agenda staat. Het festival krijgt wegens groot succes een vervolg in 2022. De aanvraag betreft ‘Een bijzondere ontmoeting, met elkaar en met de kunsten’: 1. ‘het buddyproject tegen eenzaamheid’ en ‘het uurtje eerder open voor kwetsbaren’. Ouderen worden opgehaald, vervoerd, ontvangen in de Grote Kerk en door vrijwillige buddies begeleid tijdens de wandeling, al voor de officiële aanvangstijd.


Delen


BROOS/lab -SamenLerenAanraken

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland

2021 - september

Deskundigheidsbevordering

€ 7500

 

20210218

BROOS/lab -SamenLerenAanraken- is een sociale innovatie waarin familie/naasten, zorgprofessionals en studenten de handen ineenslaan om te leren over en experimenteren met anders en beter contact maken met mensen met dementie in een verpleeghuis, middels liefde- en aandachtvolle aanraking. Alle betrokkenen, van bewoners tot bestuurders, zijn vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van dit project en zullen hun centrale rol in alle fasen behouden. ‘Concreet zetten we op twee ZHGA-locaties een lab op waarin we, middels participatief actie-onderzoek, met alle betrokkenen angsten en verlangens verkennen m.b.t. het aanraken van mensen met dementie.’


Delen


Levensverhaalproject

Stichting Netwerk Young Connection

2021 - september

Intergenerationeel

€ 3600

Zuid-Holland

20210182

Het project is ontstaan nadat begin 2020 studenten uit Rotterdam 10 ouderen hebben bezocht om hun levensverhaal op te schrijven. De ouderen waren hierover zeer enthousiast zowel qua vertellen van hun verhaal als de bezoekjes en gesprekken met de studenten. Dat heeft geleid tot het Levensverhaalproject: het levensverhaal van oudere dorpsgenoten letterlijk en figuurlijk door jongeren op laten tekenen. De verhalen en portetten worden tentoongesteld in een rondreizende expositie. De exposities vinden plaats bij de cultureel centra, woonzorgcentra en de middelbare school.


Delen


Het Gezicht van het Gezicht

Stichting "De Gelderland Cultuurfabriek"

2021 - juli

Meervoudige doelstelling

€ 2000

Gelderland

20210159

Dit project is een vervolg op het project uit 2020, dat was uitsluitend voor kinderen. Nu wil de organisatie ouderen bij het project betrekken. Er zijn vier workshops voor circa 40 kinderen en vier workshops voor 40 ouderen. Het gaat om actieve kunstbeoefening – een zelfportret maken – én ontmoeting. Het project wordt afgesloten met een expositie. Het vervoer voor ouderen die willen deelnemen, wordt geregeld via Stichting Samen Verder.


Delen


OASE: Online Academie Senioren Educatie

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

2021 - juli

Intergenerationeel

€ 15000

 

20210138

Het platform Online Academie Senioren Educatie (OASE) biedt onderwijs voor senioren, onder andere online colleges, interactieve leermodules, een digitaal klaslokaal en daarnaast ook online communities. Het aanbod is ontwikkeld naar het gedachtegoed van Machteld Huber. Met dit project, van juli 2021 t/m dec 2022, wil Oud Geleerd Jong Gedaan de digitale leeromgeving opschalen en onafhankelijk maken van fondsen.


Delen


836 resultatenDelen