OASE: Online Academie Senioren Educatie

Het platform Online Academie Senioren Educatie (OASE) biedt onderwijs voor senioren, onder andere online colleges, interactieve leermodules, een digitaal klaslokaal en daarnaast ook online communities. Het aanbod is ontwikkeld naar het gedachtegoed van Machteld Huber. Met dit project, van juli 2021 t/m dec 2022, wil Oud Geleerd Jong Gedaan de digitale leeromgeving opschalen en onafhankelijk maken van fondsen.

Zoeken: