Golden Oldies Café

De Co-Creatieraad van Theater Koningshof verzorgt het komende voorjaar gedurende zes maanden eens per twee weken een gezonde maaltijd voor maximaal 40 gasten met daarnaast (deels tijdens de maaltijd) een culturele activiteit op het gebied van theater, film, literatuur, muziek etc. Het programma richt zich specifiek op de oudere bewoners van Maassluis. Achterliggend idee is om kwetsbare eenzame ouderen, actieve ouderen en jonge senioren met elkaar in verbinding te brengen.

Zoeken: