BROOS/lab -SamenLerenAanraken

BROOS/lab -SamenLerenAanraken- is een sociale innovatie waarin familie/naasten, zorgprofessionals en studenten de handen ineenslaan om te leren over en experimenteren met anders en beter contact maken met mensen met dementie in een verpleeghuis, middels liefde- en aandachtvolle aanraking. Alle betrokkenen, van bewoners tot bestuurders, zijn vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van dit project en zullen hun centrale rol in alle fasen behouden. ‘Concreet zetten we op twee ZHGA-locaties een lab op waarin we, middels participatief actie-onderzoek, met alle betrokkenen angsten en verlangens verkennen m.b.t. het aanraken van mensen met dementie.’

Zoeken:

Zoek