facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Missie en kerntaken

Missie

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Visie

Het levensplezier van iedere oudere in Nederland groeit als ouderen zich creatief ontwikkelen en/of in verbinding zijn met anderen.

Doelstelling

Fonds Sluyterman van Loo wil effectief en proactief bijdragen aan het levensplezier van ouderen door kwalitatief hoogwaardige initiatieven te financieren voor kunstbeoefening (creatieve ontwikkeling) en voor duurzame dialogen en ontmoetingen (verbinding). De achterliggende gedachte is dat creatieve ontwikkeling en verbinding betekenis geven in het leven van ouderen.

Om deze doelstelling te bereiken, is het streven dat
• het fonds initiatieven/projecten voor kunstbeoefening door ouderen van culturele, zorg- en welzijnsorganisaties heeft gefinancierd die het leven van ouderen (structureel) verrijken;
• het fonds duurzame dialogen, ontmoetingen en educatieve activiteiten voor (kwetsbare) ouderen heeft ondersteund die het leven van ouderen (structureel) verrijken;
• er een sterk netwerk is, waar initiatiefnemers kennis kunnen delen, inspiratie kunnen opdoen, kennis ontwikkelen en gezamenlijk werken aan productontwikkeling;
• het signaleren en agenderen van levensplezier door verbinding en creatieve ontwikkeling is gerealiseerd bij overheden, particulieren, fondsen, verzekeraars en het bedrijfsleven.

Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt jaarlijks enkele honderden initiatieven/projecten van organisaties met geld en kennis. Fonds Sluyterman van Loo financiert de uitbreiding, ontwikkeling en vernieuwing van initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding via een doorlopende open aanvraagprocedure. Daarnaast heeft Fonds Sluyterman van Loo specifieke programma’s om een impuls te geven aan bijzondere initiatieven. Het fonds geeft inzicht in de resultaten van de initiatieven door deze te publiceren, zowel op projectniveau als geaggregeerd niveau.

Uitvoering

Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt. Het fonds beschikt over een vermogen. Met het rendement daarvan financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Het beleggingsstatuut van de stichting kunt u hier als PDF bekijken.

Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de Gedragscode van de FIN.

Het fonds is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Delen