facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Missie, kerntaken en beleid

Missie

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Jaarlijks ondersteunen wij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol.

Kernwaarden die wij hanteren zijn
Waardigheid
gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven
Zingeving
      waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
Autonomie
    regie behouden | keuzes kunnen maken

Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.

Kerntaken

Het fonds beschikt over een vermogen. Met het rendement daarvan financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Het beleggingsstatuut van de stichting kunt u hier als PDF bekijken.

Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de Gedragscode van de FIN.

Het fonds is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan

Onze meest actuele versie is het beleidsplan 2014-2018.

In vervolg op deze notitie is het in deze periode ingezette beleid in 2019 voortgezet. Begin 2021, als een nieuwe directeur de huidige directeur, die dan met pensioen gaat, is opgevolgd, wordt het beleid herijkt en zal een nieuw beleidsplan worden geschreven.

Delen