Over ons

Geschiedenis

Fonds Sluyterman van Loo is voortgekomen uit Stichting Sluyterman van Loo. Deze stichting werd in 1916 opgericht. Op 11 oktober 1916 overleed Frederica Henrietta Sluyterman van Loo. Zij was de langstlevende van drie ongetrouwde zussen en dus de laatste erfgenaam. Frederica’s testament beschreef wat zij en haar zussen Anna Hermina en Paulina Abigaël graag wilden doen met hun nalatenschap: hun ouderlijk huis na hun dood achterlaten voor kwetsbare, alleenstaande protestantse vrouwen, die heel hun leven hebben gewerkt.

De eerste bewoners
Het duurde nog even voordat de buitenplaats Akerendam ook daadwerkelijk klaar was voor bewoning. Pas in 1946 kon de organisatie Akerendam gaan restaureren en werd de woning bewoonbaar gemaakt. Dit gebeurde nadat een neef van de oprichters en de voorzitter vanaf het eerste uur, ir. Willem Louis Sluyterman van Loo, na zijn dood in 1946 zijn vermogen naliet. In 1947 kwamen de eerste bewoners naar Akerendam.

ir. W.L. Sluyterman van Loo

Nieuw Akerendam

Onder leiding van voorzitter mr. Louis Willem Sluyterman van Loo (1956-1990), ontwikkelde de stichting in 1977 en 1987 een nieuw wooncomplex voor ouderen: Nieuw Akerendam. Dit gebeurde op een voormalig industrieterrein, gelegen naast het oorspronkelijke Akerendam. Nieuw Akerendam heeft 114 appartementen voor ouderen. Nieuw Akerendam is sinds 2023 in eigendom van Habion.

Maatschappelijke ontwikkelingen en toekenningsbeleid

Vanaf 1990 is de organisatie zich ook gaan richten op het financieren van maatschappelijke ontwikkelingen. Van 1992 tot 2012 had het fonds een leerstoel in de toegepaste sociale gerontologie, de tak van wetenschap die het ouder worden bestudeert.

Daarnaast begon de stichting eind jaren negentig met geld geven aan sociale initiatieven voor ouderen in Nederland. Rond de eeuwwisseling ontstond Fonds Sluyterman van Loo en werd Koeno Sluyterman van Loo secretaris-directeur van het fonds. Het toekenningsbeleid van het ouderenfonds kreeg na een paar jaar vaste vorm. Ook begon Fonds Sluyterman van Loo via het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen Cariben met het toekennen aan initiatieven in het Caribisch deel van het koninkrijk.

Volwaardig ouderenfonds
De organisatie is inmiddels een volwaardig fonds geworden, met een open loket en diverse landelijke programma’s. Voorbeelden van dit soort landelijke programma’s zijn: Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, Lang Leve Kunst en Goed Oud worden. In 2021 is het Lang Leve Kunst Fonds gestart, een samenwerking tussen Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Dit fonds heeft als doel om ouderen actief kunst te laten beoefenen.

Zoeken:

Zoek