facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Geschiedenis van het fonds

Op 11 oktober 1916 overleed, 81 jaar oud, Frederica Henrietta Sluyterman van Loo. Zij was de langstlevende van drie ongehuwde zusters, die opgegroeid waren op de buitenplaats Akerendam in Beverwijk. In die tijd waren er geen pensioenvoorzieningen. Alleenstaande vrouwen hielden met hard werken het hoofd boven water, maar hun salaris gaf nauwelijks ruimte om voor de oude dag te sparen.

Akerendam ca 1925

Bewoning door dames

Frederica’s testament beschreef wat haar en haar zusters Anna Hermina en Paulina Abigaël voor ogen stond, hun ouderlijk huis na hun dood bestemmen voor deze kwetsbare, alleenstaande vrouwen. Zo ontstond Stichting Sluyterman van Loo. Deze had als statutaire doelstelling de huisvesting en verpleging van ongehuwde oudere vrouwen van protestantse huize, die een werkzaam leven achter de rug hebben.

Ir W.L. Sluyterman van Loo

Ir W.L. Sluyterman van Loo

Het ontbrak het fonds echter aan de financiële middelen om tot invulling van deze doelstelling over te gaan. Een neef van de oprichtsters en de voorzitter vanaf het eerste uur, Ir W.L. Sluyterman van Loo, liet na zijn dood in 1946 zijn vermogen aan het fonds na.

Nu kon Akerendam gerestaureerd worden en aangepast voor bewoning door oudere dames en een directrice. Zij  kwamen in 1947 naar Akerendam. Dit alles vond plaats onder het voorzitterschap van W. Sluyterman van Loo (1946-1956).

Nieuw Akerendam

Nieuw Akerendam

Onder leiding van Mr L.W. Sluyterman van Loo (voorzitter van 1956 tot 1990) werden in 1977 respectievelijk 1987 seniorenwoningen ontwikkeld op een naast Akerendam gelegen voormalig industrieterrein. Nieuw Akerendam heeft 114 serviceappartementen voor ouderen. De exploitatie van Nieuw Akerendam is ondergebracht bij de Stichting Nieuw Akerendam.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Onder voorzitterschap van Mr J. de Valk (1990-2003) werd de doelstelling nogmaals aan de maatschappelijke ontwikkelingen aangepast, de bestuursstructuur vereenvoudigd en de samenstelling van het College van Regenten toegesneden op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan vestigde het fonds in 1992 aan de Vrije Universiteit Amsterdam een bijzondere leerstoel in de toegepaste sociale gerontologie. Als hoogleraar werd Prof. Dr Piet Houben benoemd. In 2002 ging Prof. Houben met emeritaat. Hij werd opgevolgd door Prof. Dr Nan Stevens, die de leerstoel bijna tien jaar heeft bekleed.

Giften

Het eind jaren ’90 in gang gezette toekenningsbeleid werd onder voorzitterschap van Mr G.J.C. van Engelen (2003-2012) verder ontwikkeld, met onder meer thematische programma’s, zoals Premieplan en Gouden Dagen. Ook ging Fonds Sluyterman van Loo via het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen Cariben toekenningen doen aan initiatieven in het Caribisch deel van het koninkrijk. In deze periode is de organisatie van een tamelijk gesloten instituut veranderd in een moderne, transparante organisatie.

Onder het voorzitterschap van Els Swaab (2021-2021) is de organisatie verder geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een volwaardig fonds, met een open loket en diverse landelijke programma’s, zoals Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, Lang Leve Kunst en Goed Oud worden. Als kroon op die periode is in 2021 het Lang Leve Kunst Fonds gestart, een samenwerking tussen Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, met als doel om ouderen actief te laten beoefenen.

Restauratie

In de jaren ’90 zijn Akerendam en het 2,5 hectare grote park gerestaureerd. Van 2019 tot en met 2021 zijn de vijver en keermuren gerenoveerd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

In 2016 startte de restauratie van de Tuinkamer. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Fonds Sluyterman van Loo ontving een bijdrage van ruim 80.000 euro.

Delen