facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Bestuur

College van Regenten

 

Mr. K.W. (Koeno) Sluyterman van Loo, voorzitter

Drs. A.J.M. (Loek) Sibbing, penningmeester

M.E.H. (Martine) Busch MA

J.P. (Jack) de Graaff

Dr. E.J. (Els) van Wijngaarden

Drs. F. (Frieda) de Pater

Drs. F.M. (Frieda) de Pater

T.A.M. (Tim) van Schijndel


Het College van Regenten vormt het bestuur van het Fonds Sluyterman van Loo. Het college benoemt leden voor een zittingstermijn van vier jaar. Sinds 2014 kunnen zij voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd.

Bij voorkeur is een van de leden van het college een afstammeling van mr. W.L. Sluyterman van Loo (1796-1875) en M. Zeewoldt (1801-1878). Dit lid is onbeperkt herbenoembaar.

De leden van het college ontvangen een bij de aard en omvang van hun functie passende vergoeding. Daarnaast worden de onkosten vergoed die zij maken in het kader van de uitoefening van hun functie.

Rooster van aftreden CvR (per 01-01-2022)

Nevenfuncties CvR (update 01-04-2022)

Delen