facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Bestuur

College van Regenten

 

Mr. K.W. (Koeno) Sluyterman van Loo, voorzitter

Drs. A.J.M. (Loek) Sibbing, penningmeester

M.E.H. (Martine) Busch MA

J.P. (Jack) de Graaff

Dr. E.J. (Els) van Wijngaarden

Ir. W. (Willem) Koelewijn MBA


Het College van Regenten vormt het bestuur van het Fonds Sluyterman van Loo. Het college benoemt leden voor een zittingstermijn van vier jaar. Sinds 2014 kunnen zij voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd.

Bij voorkeur is een van de leden van het college een afstammeling van mr. W.L. Sluyterman van Loo (1796-1875) en M. Zeewoldt (1801-1878). Dit lid is onbeperkt herbenoembaar.

De leden van het college ontvangen een bij de aard en omvang van hun functie passende vergoeding. Daarnaast worden de onkosten vergoed die zij maken in het kader van de uitoefening van hun functie.

Klik hier voor het overzicht van de (neven)functies van de regenten.

Rooster van aftreden regenten

Geboren Datum in functie [1] Herbenoeming Aftreden
Mr K.W. Sluyterman van Loo [2] 1953 01-01-1990 2021
Drs A.J.M. Sibbing 1959 15-04-2013 2021 2022
Ir W. Koelewijn MBA 1964 01-01-2015 2023
M.E.H. Busch MA 1959 01-12-2015 2023
Dr. E.J. van Wijngaarden 1976 01-01-2020 2024 2028
J.P. de Graaff 1963 01-04-2021 2025 2029

[1] Data volgens Uittreksel Handelsregister KvK

[2] Volgens de statuten onbeperkt herbenoembaar

Delen