Over ons

Beleid

Fonds Sluyterman van Loo heeft als doel om het levensplezier van ouderen te bevorderen door kunst en verbinding. Iedereen met een idee of initiatief dat hier op aansluit, kan een aanvraag bij ons doen. Wij behandelen deze aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wilt u meer weten over het toekenningsbeleid van het ouderenfonds? Bekijk het toekomstplan Fonds Sluyterman van Loo 2022-2026.

Vermogensbeheer
Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting en heeft een eigen vermogen. Met het rendement daarvan financieren we initiatieven voor ouderen. Bekijk ook het beleggingsstatuut Fonds Sluyterman van Loo en verantwoord beleggingsbeleid Fonds Sluyterman van Loo.

Jaarverslag
We brengen jaarlijks verslag uit van onze activiteiten. Bekijk onze verkorte jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023. De verkorte jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 zijn ook nog te downloaden. Bekijk ook de ANBI-publicatie 2023

Samenwerking met fondsen
Fonds Sluyterman van Loo werkt samen met een aantal fondsen met vergelijkbare doelstellingen. Meer informatie over die andere fondsen vindt u op fondsenvoorouderen.nl.

  • Fonds Sluyterman van Loo heeft samen met Stichting RCOAK het initiatief genomen voor het Lang Leve Kunst Fonds, met Brentano’s Steun des Ouderdoms en het LKCA als belangrijke partners;
  • Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt een programma van RCOAK, gericht op ouderen met een migratieachtergrond en RCOAK is cofinancier van het Lang Leve Kunst Fonds; 
  • Fonds Sluyterman van Loo draagt aanvragen voor aan het Pape-Fonds en Stichting De Eendracht/Anslo’s Hofje voor cofinanciering.


Gedragscode en ANBI-status
Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland. We zijn aangesloten bij de Gedragscode van de FIN, waarmee wij voldoen aan de normen Goed Bestuur. De Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur wordt jaarlijks ingediend en periodiek getoetst. De meest recente toetsing is van oktober 2023. Ons ouderenfonds is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een schenking aan ons fonds levert u belastingvoordelen op.

Zoeken:

Zoeken