Nieuws

Jaaroverzicht 2022


Fonds Sluyterman van Loo en Lang Leve Kunst Fonds in 2022

2022 was voor de sociale sector een bewogen jaar. We begonnen het jaar opnieuw met een lockdown vanwege corona. Daardoor konden of wilden ouderen minder deelnemen aan creatieve initiatieven. In februari kwam de oorlog tussen Oekraïne en Rusland erbij. De oorlog heeft ook gevolgen voor de situatie van ouderen in Nederland, zoals stijgende energieprijzen en inflatie. Dalende beurskoersen zorgden in de loop van 2022 voor een negatief effect op ons vermogen. Maar door ons beleid heeft het negatieve rendement weinig direct effect gehad op ons budget om initiatieven voor ouderen te financieren. Helaas zorgen hoge inflatie en stijgende rente waarschijnlijk wel voor een langzaam herstel van de omvang van ons vermogen.

In de eerste helft van 2022 waren organisaties én ouderen terughoudend in het meedoen aan initiatieven. Dit kwam onder meer door de effecten van de coronamaatregelen. In de tweede helft van het jaar merkten we dat organisaties meer plannen maakten en dat ouderen daar weer aan mee wilden doen. Vanaf de zomer hebben we gelukkig weer een groot aantal initiatieven kunnen financieren van organisaties die het levensplezier van ouderen stimuleren. In totaal hebben we 314 aanvragen behandeld. We hebben 166 toekenningen kunnen doen vanuit Fonds Sluyterman van Loo en 75 vanuit het Lang Leve Kunst Fonds. Ons toekenningsbudget is in 2022 volledig besteed.

In 2022 hebben we ons toekenningsbeleid verder uitgewerkt en in gebruik genomen. De website en huisstijl zijn vernieuwd. We hebben een snelloket ingesteld voor aanvragen tot en met € 3.000. En we hebben voor het eerst webinars aangeboden om organisaties die een aanvraag willen doen te informeren en te inspireren. Ook hebben wij als nieuw onderdeel van ons beleid, bijzondere, langer lopende initiatieven gefinancierd. Dit deden we onder andere via een apart programma van het Lang Leve Kunst Fonds.

Lees het volledige bestuursverslag 2022 en bekijk de verkorte jaarrekening op onze beleidspagina.

Zoeken:

Search