Onderzoek

Positieve effecten kunstbeoefening

Het programma Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning 2019 – 2022 doet onderzoek naar kunstinitiatieven voor ouderen. Kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing en Amsterdam UMC onderbouwen wetenschappelijk de effecten van kunst en cultuur in de zorg en welzijn.

Plezier en diepgaand contact 
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat actieve kunstbeoefening plezier brengt, een positieve sfeer creëert en zorgt voor diepgaand contact en uitdaging. Het onderzoek heeft 470 verhalen opgebracht en de onderzoekers hebben veertig observaties uitgevoerd. Hoogleraar Tineke Abma: “Deze studie laat zien dat kunst en creativiteit in de zorg heel waardevol kunnen zijn: om jezelf te kunnen uiten, je verbonden te voelen met anderen, even je beperkingen te vergeten en benaderd te worden vanuit wat je nog wél kunt. Naast ouderen onderstrepen ook zorgmedewerkers, mantelzorgers en kunstenaars de waarde van de activiteiten voor henzelf. Zij ervaren plezier, diepgaand contact en worden uitgedaagd in hun vak.”

Publicatie waarde van kunst en cultuur 
Het doel van het onderzoeksprogramma was en is het verbinden van cultuur aan langdurige zorg en ondersteuning, op een structurele en duurzame manier. De vraag die hierbij centraal staat is: wat zijn de effecten van kunst op de (positieve) gezondheid en het welbevinden?

Kunst in de Zorg is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van ZonMw, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en de ministeries van OCW en VWS. Het Lang Leve Kunst Fonds draagt financieel bij aan de initiatieven waarbij het onderzoek plaatsvindt.

Bekijk de publicatie op de website van ZonMw.

Bekijk ook de resultaten op kunstindezorg.com.

Aanvragen bij Lang Leve Kunst Fonds
Organiseert u ook een initiatief met kunstbeoefening door ouderen? Kijk naar mogelijkheden voor financiering op de website van het Lang Leve Kunst Fonds.

Zoeken:

Search