facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Rooster van aftreden

Collegeleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal tweemaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. De statuten bepalen dat, in afwijking hiervan, het lidmaatschap van een afstammeling van mr W.L. Sluyterman van Loo (1796-1875) niet afhankelijk is van tussentijdse herbenoemingen, maar eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Op 12 maart 2012 is Gérard van Engelen als voorzitter opgevolgd door Els H.Swaab.

Collegeleden Jaar van
benoeming herbenoeming aftreden
Mr E.H. Swaab 2012 2016 2020
Mr K.W. Sluyterman van Loo 1990 2023
Mr P.A. Blumenthal 2002 2012
Prof. dr P.A. Dykstra 2007 2011 2019
Mr R.G. Mazel 2000 2012
Mr drs A.J. Modderkolk 2002 2014
Dr S.E.J.A. de Rooij 2005 2013 2017

Delen