facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Commissies/vertegenwoordigingen

Het College van Regenten kent een aantal commissies: De Beleggingscommissie, thans bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris-directeur, voert het door het college vastgestelde beleggingsbeleid uit, daarin bijgestaan door de externe adviseur.

De voorzitter en het collegelid Mazel vormen de Commissie Personele Aangelegenheden. Deze commissie voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met de secretaris-directeur. Het fonds wordt vertegenwoordigd in diverse organen:

De penningmeester is lid van de Werkgroep Total Return op Vermogen van de FIN.

Pearl Dykstra is lid van het Curatorium van de Sluyterman van Loo Leerstoel aan de VU.

De secretaris-directeur vertegenwoordigt de stichting in:

• Platform Samenwerkende Fondsen voor Ouderen (SFO)

• Landelijk Fondsenoverleg

• Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), diverse commissies

• Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk

Delen