facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Voorwoord van de voorzitter

Vreemd: mijn eerste daad als nieuwe voorzitter van Fonds Sluyterman van Loo is het schrijven van dit voorwoord. Een wat ongemakkelijke opgave, want ik ben me nog aan het inwerken. Aan wat in dit verslag staat over het in 2011 gevoerde beleid, kan en wil ik derhalve inhoudelijk niets toevoegen.
Mijn voorganger, Gérard van Engelen, die negen jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd, wenst het fonds toe een ‘bedrijf’ te blijven dat steeds weer met succes weet te balanceren tussen idealisme en vernieuwingsdrang enerzijds, en realisme en zakelijkheid aan de andere kant. Ook ik zal mij daarvoor graag inzetten.
Bestuur, directie en medewerkers zijn Gérard van Engelen er zeer erkentelijk voor dat zij onder zijn leiding hebben mogen werken. Zij zullen zijn beroepsmatige deskundigheid, veelzijdige levenservaring, enthousiaste energie en collegiale vriendschap missen.

Wij zijn ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan al die personen en organisaties die, met hun uiteenlopende ideeën en initiatieven, de weg naar ons fonds hebben weten te vinden. Stuk voor stuk zijn zij gedreven om het leven van de ouderen onder ons, voor wie zoveel niet meer vanzelfsprekend is, te veraangenamen, te verlichten, zin te geven.

Namens het College van Regenten,
Mr Els H. Swaab
Voorzitter

Delen