facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Verantwoord beleggen

Centraal in ons beleggingsbeleid is ons beleggingstatuut. Samen met onze adviseur, Providence Capital, hebben wij in het een beleggingsbeleid geformuleerd dat rekening wordt gehouden houdt met ESG-criteria (Environment, Social, Governance). Dit beleid is opgenomen in het document ‘Verantwoord beleggen’, dat eind 2011 door het College van Regenten is vastgesteld. Het omvat een plan van aanpak, de doorlooptijd en de uitwerking. De principes zoals vastgelegd in de UN Global Compact zullen leidend zijn. Onze adviseur heeft de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties ondertekend.

Onze investeringen in het service-appartementengebouw Nieuw Akerendam (bouw 1977, uitbreiding 1988 en renovatie 2002) rekenen we niet tot de beleggingsportefeuille, maar kunnen gezien worden als maatschappelijke investeringen waarbij een bescheiden financieel rendement hand in hand gaat met een maatschappelijk rendement: tevreden huurders in een aangename en veilige woonomgeving. In 2011 heeft een herwaardering plaatsgevonden waarbij onder meer rekening is gehouden met een nieuw meerjaren onderhoudsplan. Voorts zijn de gehanteerde uitgangspunten in overeenstemming gebracht met een onafhankelijke externe bron (de WSW parameters). Dit heeft geleid tot een €2,9 mln. hogere waarde op de balans.

Het beleggingsstatuut van de stichting kunt u hier als PDF bekijken.

Delen