facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Subsidieverstrekking

Subsidieverstrekking

Fonds Sluyterman van Loo heeft als doel de levenskwaliteit van ouderen te bevorderen. Wij doen dat door ieder jaar honderden projecten die zich hierop richten financieel te ondersteunen.
Ons fonds biedt met het reguliere subsidieprogramma ondersteuning aan een breed scala aan initiatieven, waarvoor organisaties bij ons een aanvraag kunnen indienen. Daarnaast voert ons fonds gerichte thematische subsidieprogramma’s uit, waarbij wij zelf actief geschikte partners werven voor het ondersteunen van specifieke aandachtspunten.
Het totaalbedrag dat aan reguliere donaties werd besteed (aanvragen die ons spontaan bereikten), steeg van
€ 2.058.114 in 2010 tot € 2.199.356 in 2011. Klik hier voor een overzicht van alle toekenningen in 2011.
We hebben in 2011 onze beoordelingsprocedure zodanig aangepast, dat we aan het eind van een project beter kunnen nagaan of de doelen zijn bereikt en het project is geslaagd. Dit houdt onder meer in dat we indringender navraag doen naar de doelgroepen die men wil bereiken en de resultaten die de aanvrager voor ogen staan

Toegekende subsidies in 2011

Cultuur en recreatie 94 € 596.274,50
Voorlichting en deskundigheidsbevordering 56 € 488.427,00
Diversen / meervoudige doelstelling 42 € 352.928,00
Inrichting 72 € 342.003,00
Caribisch deel Koninkrijk 16 € 190.198,88
Vervoer 15 €   62.480,00
Premieplan 242 € 167.044,73
Totaal € 2.199.356,11

Delen