facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Sluyterman van Loo leerstoel

Prof. Nan Stevens bekleedt sinds 2002 de bijzondere leerstoel Toegepaste Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gefinancierd door Fonds Sluyterman van Loo. Nan Stevens heeft samenwerkingsverbanden opgezet met allerlei maatschappelijke organisaties, opdat door haar ontwikkelde interventies ook kunnen worden toegepast in de praktijk.

Sociale contacten ouderen stimuleren

Een mooi voorbeeld van een praktijkinterventie in ontwikkeling is een in 2011 gestart promotieonderzoek naar het gebruik van een virtuele coach bij het stimuleren van ouderen tot het actief aangaan en onderhouden van sociale contacten. De coach wordt aangeboden aan individuele ouderen via een tablet (een soort iPad). Prof. Stevens heeft haar vriendschapscursus voor oudere vrouwen omgezet in een individueel programma dat geschikt is voor een virtuele coach. De bedoeling is dat door middel van opdrachten van de coach ouderen hun sociale contacten eerst in kaart brengen. Vervolgens worden zij aangespoord om contacten uit te breiden en/of te verdiepen wanneer dit wenselijk is. Deze nieuwe interventie wordt toegepast in Duitsland, Finland en Nederland.

Rabina Cozijnsen, wier promotieonderzoek Prof. Stevens begeleidt, deed in 2011 onderzoek naar veranderingen in het het sportgedrag van gepensioneerden tussen 1983 en 2007, en naar de ontwikkeling van het welbevinden van mensen in de ‘pensioneringsleeftijd’ tussen 1992 en 2009. Ouderen blijken meer te zijn gaan sporten; door onzekerheid over pensioenen is met name een afname van welbevinden bij mannen waar te nemen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van de leerstoel, inclusief een lijst met publicaties.

Dit jaar zal, na twintig jaar, de Sluyterman van Loo leerstoel worden opgeheven. Op 7 november 2012 zal prof. Stevens, die de leerstoel dan tien jaar heeft bekleed, afscheid nemen met een symposium.

Delen