facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Korte toelichting op toegekende subsidies per categorieCultuur en recreatie

In deze categorie werden in 2011 94 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 596.274,50. Zoals vanouds financierden we weer veel uitstapjes, die over het algemeen zeer gewaardeerd worden door ouderen. In 2011 kenden wij bijvoorbeeld € 45.000 toe aan dagtochten naar de Floriade (2012) in Venlo, georganiseerd door de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Deze vereniging wil zo veel mogelijk veelal hulpbehoevende ouderen de gelegenheid bieden de Floriade te bezoeken. Er zijn 92 Zonnebloemdagen tijdens het Floriade- seizoen beschikbaar. Per Zonnebloemdag kunnen er maximaal 400 Zonnebloemgasten en – vrijwilligers deelnemen. Het doel is om totaal 30.000 Zonnebloempersonen (circa 15.000 personen met een fysieke beperking (veelal ouderen) en 15.000 vrijwilligers) uit het gehele land naar de Floriade in Venlo te brengen.

Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Hieraan werd in het verslagjaar € 488.427,00 besteed; het betrof 56 gehonoreerde projecten. Wij ondersteunen elk jaar initiatieven die zijn gericht op het verzamelen en verspreiden van kennis over ouderen. In 2011 hebben we een bijzonder project gesteund met € 2300. Het gaat om de vastlegging van positieve ervaringen met ‘Therapeutic Touch’ in verpleeghuis Raffy te Breda. Therapeutic Touch (TT), bedoeld om ontspanning en welbevinden te bevorderen, is een vorm van complementaire zorg die ongeveer 10 jaar geleden in dit verpleeghuis werd geïntroduceerd.
De ervaringen zijn positief, zowel bij de medewerkers als de bewoners. In de praktijk wordt TT vooral toegepast bij pijn, angst (bijvoorbeeld rond een sterfbed) en onrust. Om de medewerkers blijvend te kunnen ondersteunen in de toepassing van deze vorm van complementaire zorg, en dit te kunnen verantwoorden naar het zorgkantoor en collega-instellingen, is er grote behoefte aan objectivering van ervaringen met Therapeutic Touch.

Diversen/meervoudige doelstelling

Fonds Sluyterman van Loo ontvangt steeds meer aanvragen met een meervoudige doelstelling, die voorheen onder ‘Diversen’ – nu: ‘Meervoudige doelstelling’ – werden gerangschikt. In 2011 betrof het 42 aanvragen voor een totaalbedrag van € 352.928,00. Eén van deze projecten betrof de Stichting Mens Kom in Beweging, een gezamenlijk initiatief van (zorg) Stichting Hanzeheerd, Stichting Viattence en het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Zij hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor vroegsignalering, het verbeteren van beweegaanbod en de realisering van een beweegtuin, alwaar ‘Algemeen Dagelijkse Levenshandelingen’ en valpreventie centraal staan. De beweegtuin wordt gerealiseerd in de tuin van woon- en zorgcentrum Brinkhoven. Het Fysiotherapeutisch Centrum maakt een keuze van geschikte toestellen en zal in nauwe samenwerking met het zorgcentrum een activiteitenprogramma opstellen.

Inrichting

In de cateorie ‘Inrichting’ werden 72 projectvoorstellen positief beoordeeld, voor een totaalbedrag van € 342.003,00. Wij ontvingen dit jaar diverse aanvragen voor BrainTrainersPlus. Ouderen in verzorgingshuizen vinden het fijn om op een laagdrempelige manier met een eenvoudig te hanteren computer (touchscreen) bezig te zijn. Het gaat vaak om simpele spelletjes waarbij het lange termijn geheugen aangesproken wordt door beelden, geluiden/muziek etc. Vaak is de computer bevestigd op een tafeltje met wieltjes waardoor de Braintrainer Plus mobiel is. Wij gaven in 2011 bijvoorbeeld  € 1000 voor de aanschaf van twee BrainTrainersPlus, aangevraagd door de afdeling activiteitenbegeleiding van woonzorgcentrum De Tjamme in Beerta.

Caribisch deel Koninkrijk

Binnen de ‘Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ werkt ons fonds samen met het Oranjefonds, het Skanfonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Stichting Kinderpostzegels. De Samenwerkende Fondsen zijn opgericht om sociale initiatieven in het Caribische deel van het Koninkrijk te ondersteunen. Er is een centraal aanspreekpunt en een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Op die manier krijgen meer goede projecten een kans. Op elk Caribisch eiland heeft het samenwerkingsverband lokale Adviescolleges, die toezien op de kwaliteit van de aanvragen.
Ons fonds richt zich met name op het activeren van ouderen en deskundigheidsbevordering. Wij investeerden in 2011 € 196.272 (19 projecten). Eén van deze projecten betreft een programma voor fixatievrij beleid binnen de psychogeriatrische instelling Kas Hugenholtz op Curaçao. Hiermee worden vrijheidsbeperkende maatregelen zoals het toepassen van onrustbanden voorkomen. Onze gift bedroeg € 75.000; het betrof het Regentenproject van de heer Arthur Modderkolk.

Delen