facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gouden Dagen

De groep kwetsbare ouderen in ons land groeit. Zij hebben niet het sociale netwerk, de mogelijkheden of de middelen om nog deel te nemen aan de maatschappij. Het beleid van de overheid gaat in toenemende mate uit van zelfredzaamheid. Daardoor zijn ouderen steeds meer op zichzelf aangewezen.

Gouden Dagen richt zich op deze snel groeiende groep. Gouden Dagen wil kwetsbare ouderen weer betrekken bij de samenleving, én de betrokkenheid van de samenleving bij de kwetsbare ouderen in de gemeenschap stimuleren en vergroten.  Gouden Dagen richt zich vooral op het vervullen van individuele wensen van ouderen. Zo komt het persoonlijke contact tot stand dat veel van deze ouderen in het dagelijks leven moeten missen.

Op alle locaties van Gouden Dagen staat een wensboom. Door het ophangen van een kaartje in de boom kunnen ouderen hun hartenwens kenbaar maken. Het is aan de uitvoerende werkgroepen om wensen te selecteren en te vervullen. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van sponsoren, bedrijven, vrijwilligers, scholen, gemeente of partnerorganisaties: iedereen die maar behulpzaam kan zijn. Door het vervullen van de wensen komen mooie en waardevolle persoonlijke ontmoetingen tot stand, die niet zelden een vervolg krijgen. Vaak groeit een eenmalig contact uit tot een warme, persoonlijke relatie. De Gouden Dagen Comités organiseren ook collectieve activiteiten.

Het initiatief voor Gouden Dagen is in 2009 genomen door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.  Deze beide organisaties ondersteunen de lokale netwerken met een driejarige premieregeling op de lokale fondsenwerving. Daarnaast financieren beide fondsen administratieve en inhoudelijke ondersteuning. De activiteiten worden ontplooid vanuit de ‘Stichting Gouden Dagen Fonds’. Klik hier voor het jaarverslag van deze stichting, met uitgebreide informatie over de activiteiten.

Gouden Dagen in 2011

Gouden Dagen was in 2011 actief in Heemskerk, Castricum, Heerhugowaard en Almere (nieuw in 2011). Binnen deze gemeenten namen zeven zorgcentra deel.

Stichting Gouden Dagen Fonds heeft de ambitie het concept breder en meer verspreid over het land te introduceren. Met de toetreding van Zorggroep Almere is een bescheiden stap in die richting gezet.

De doelstelling om in 2011 te groeien met vier nieuwe deelnemers is niet gehaald. Er werden veel en veelbelovende gesprekken gevoerd met kandidaat-deelnemers. Dit heeft in 2011 echter nog niet tot formele aansluiting van meer nieuwe deelnemers geleid. Verschillende kandidaten hebben de beslissing over aansluiting uitgesteld tot het voorjaar van 2012. Van deze kandidaten hebben inmiddels (medio 2012) vier zorginstellingen toegezegd. Stichting Gouden Dagen Fonds verwacht in de loop van 2012 tenminste zes nieuwe locaties te verwelkomen.

http://www.goudendagen.nl

Volg Gouden Dagen op Twitter

‘Like’ Gouden Dagen op Facebook

Delen