facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Aangepaste aanvraag- en beoordelingsprocedure

Lat wordt hoger gelegd, strengere selectie van aanvragen

We hebben in 2011 meer aanvragen afgewezen dan in 2010 (138 tegen 97 aanvragen). We willen alleen kwalitatief hoogwaardige initiatieven steunen en leggen daarom op alle onderdelen van de aanvraag de lat hoger. We vragen om een realistische begroting, een heldere bestuursstructuur van de aanvragende organisatie, een compleet dekkingsplan, redelijke uurtarieven van professionals, doordachte activiteitenplannen bij voorgenomen investeringen in materiaal en apparatuur, reflectie op de haalbaarheid van de gestelde doelen, goede inschatting van het aantal deelnemers en/of vrijwilligers.

Verantwoording verder aangescherpt

Wanneer een aanvraag door ons wordt gehonoreerd, voldoet deze aldus aan een aantal meetbare criteria, waardoor wij vervolgens in de verantwoordingsfase – dus wanneer het project is afgerond en het geld wordt opgevraagd – meer handvaten hebben dan voorheen om te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald.

In de toekenningsbrief nemen we dan ook zo mogelijk nadere voorwaarden op. We houden na afronding van het project een feitelijke controle, en kijken of aan die voorwaarden is voldaan. Ook kijken we naar de werkelijke kosten en baten vergeleken met de begrote uitgaven en het dekkingsplan. Zo krijgen we een beter beeld van hoe een project verlopen is. Beoordeling van de meegestuurde evaluatie is daarbij inbegrepen; zonder evaluatie keren we geen geld uit.

We verwachten een reflectie op het mogelijke verschil tussen doelstellingen en resultaten. Een vervolgproject dient de leerpunten van eerdere projecten toe te passen in de projectbeschrijving. Organisaties die vaker bij ons terugkomen voor financiële steun voor hun activiteiten, worden zo door ons gestimuleerd om scherp te blijven en continu organisatie en aanbod te verbeteren. Dit komt de aansluiting bij de werkelijke behoeften van onze doelgroep ten goede.

Aanvraagprocedure gedigitaliseerd

In september 2011 zijn we overgegaan naar een volledig digitale aanvraagprocedure inclusief quickscan. Alle uitsluitingscriteria komen in de quickscan aan bod. Na het doorlopen van de quickscan volgt het digitale aanvraagformulier. Met deze nieuwe aanpak besparen zowel de aanvrager als wijzelf tijd doordat het snel duidelijk wordt wanneer een bepaalde aanvraag niet bij ons past. Ook zorgt het uploaden in plaats van het toesturen van documenten voor minder papier en een compleet dossier op één plek in plaats van een deels digitaal, deels papieren dossier.

 

Delen