Initiatief

Zorgkrijgers!

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo: € 12.000
Stichting Kunst in de Zorg
Amsterdam
Aantal deelnemers: 168

Avontuur, dynamiek en samenwerking
Met het project ZorgKrijgers combineert Stichting Kunst in de Zorg kunstuitingen in zorginstellingen met nieuwe en bestaande spelvormen om ouderen uit te dagen en te stimuleren tot zelfexpressie en ontwikkeling. Ze organiseren drie opeenvolgende spelrondes voor twee instellingen van Cordaan (De Die en Het Spaarnhout). Dit doen zij in samenwerking met een kernteam van vijf kunstenaars. Ook vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol als gids, spelleider en spel-expert. Het doel is een nieuw aanbod creëren van kunstzinnige activiteiten voor ouderen met nieuwe methodieken.

Ervaring
Het project bracht een gevoel van avontuur en dynamiek met zich mee. Dit moedigde zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers aan om opnieuw contact te maken met hun speelse en creatieve kant. Spelelementen stimuleerden de intrinsieke motivatie van de deelnemers, en gaven kunstenaars nieuwe handvatten om vragen te stellen en deelnemers uit te dagen. Dit leidde tot inspirerende eigen inbreng en verrassende nieuwe informatie van en over de deelnemers. Door samen opdrachten uit te voeren, schatten te zoeken en vragen te beantwoorden, ontstond er een positieve groepsdynamiek waarbij deelnemers tijdelijke rollen op zich namen en gezamenlijke momenten van flow beleefden. Kortom, een geslaagd project.

Vervolg
Het project zal in de toekomst verder geborgd worden binnen Cordaan. Cordaan investeert hierin. Het fonds voor Cultuurparticipatie heeft een bijdrage toegezegd om het project tot mei 2025 verder uit te werken tot een verpleeghuis ‘escape’ spel. Daarnaast gaat de stichting samenwerkingen aan met lokale organisaties. De resultaten presenteren ze op conferenties, seminars en bijeenkomsten in de zorg- en kunstsector, en door try-outs te organiseren met verschillende publieks- en gebruikersgroepen. Door kennis en tools te delen, kunnen andere organisaties soortgelijke initiatieven implementeren en aanpassen aan hun eigen context.

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Zoek