Initiatief

‘Zie de mens’

 

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo: € 12.500
Plaats: Wageningen
Aantal deelnemers: 17 deelnemers van het Odensehuis Wageningen

De kracht van kunst
In 2022 hebben Odensehuis Wageningen en ENSŌ Physical Theatre de handen ineengeslagen voor het project ‘Zie de mens’. Het project richt zich op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten, door te werken aan verdieping van contact en het vergroten van de bewustwording van mensen over hoe om te gaan met mensen met dementie. In een serie van 15 workshops werken deelnemers van het Odensehuis samen met de kunstenaars van ENSŌ Physical Theatre toe naar een voorstelling. In de voorstelling zijn de opgedane kennis, inzichten, reiservaringen en de verzamelde beelden voor het publiek zichtbaar. De workshops zijn verdeeld in 3 fases: ‘contact maken met jezelf’, ‘contact maken met de ander’ en ‘contact maken met de buitenwereld’.

Ervaring
Zowel de medewerkers en vrijwilligers van het Odensehuis als de deelnemers hebben het initiatief als zeer positief ervaren. Er was een grote mate van verbondenheid merkbaar, die ontstaan is tijdens het proces en die in de voorstelling voor velen voelbaar was. De deelnemers hebben geleerd hun eigen grenzen te verleggen en buiten hun comfortzone te stappen. In het begin waren ze wat terughoudend, maar naarmate de sessies groeiden ontstond er meer zelfvertrouwen en durfden ze zichzelf meer te laten zien. De kunstenaars hebben de ouderen in hun waarde gelaten én in hun kracht gezet. Ook het publiek was onder de indruk.

 

Vervolg
De stichting vind het project te mooi om eenmalig te laten plaatsvinden en wil ‘Zie de mens’ graag aanbieden aan andere Odensehuizen en ontmoetingscentra, waar zelfstandig wonende mensen met beginnende dementie regelmatig samenkomen. Op basis van ervaringen heeft de organisatie besloten om het project ‘Zie de mens’ in diverse vormen aan te bieden. Zo is er voor elke geïnteresseerde partij een vorm te vinden die past.

Bekijk hier de projectfolder voor meer inspiratie!

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Zoeken