Stichting danspaleis Turkse ouderen

Initiatief

Stichting Danspaleis

Pilot Ouderen met een migratieachtergrond

StichtingDanspaleis

Amsterdam

Aantal deelnemers: 309, waarvan 81 unieke ouderen

 

Dansen voor ouderen met een migratieachtergrond

Stichting Danspaleis wil haar formules toespitsen op ouderen met een migratieachtergrond. Uit de gesprekken met de ouderen blijkt dat de behoefte zeer groot is om met muziek levensvreugde boven te halen. Muziek helpt de ouderen met anderen in contact en in beweging te komen. Er startte een pilot op twee plekken in Amsterdam. In samenwerking met lokale partners startte Danspaleis een traject met een groep Surinaams/Antilliaanse ouderen in Zuid-Oost, en een traject met een groep Turkse ouderen in Amsterdam Oost.

Turkse vrouwen ontvangen diploma van deelname

Ervaring

Beiden groepen zijn begonnen met dansen. De stichting haalde tijdens de Huiskamer Danspaleizen op wat de muziekfavorieten van de ouderen zijn. Deze favorieten hebben een plek gekregen in het muziekarchief. Het decor en de communicatiemiddelen (in taal en beeld) zijn aangepast om aan te sluiten bij de doelgroep. De PlatenDraaiers en vrijwilligers zijn specifiek ‘gecast’ en getraind.

Met name de ouderen in Zuid-Oost zijn fan geworden en bezoeken de Danspaleizen door de hele stad. Hierdoor mengt deze groep zich met de deelnemers van de bestaande danspaleizen. De opbouw van een community onder de groep Turkse vrouwen duurt misschien iets langer, maar de werking van muziek en dansen is bij deze groep zeer effectief.

 

“We worden vaak gevraagd om informatie te geven over wat ons beweegt, maar nu krijgen we iets wat echt voor ons is. We worden blij van het dansen, we halen herinneringen op en we vergeten even onze dagelijkse dingen.” – Turkse deelneemster

 

Vervolg

De partners in Zuid-Oost zijn enthousiast om verder te bouwen aan de dans community van ouderen. In Oost is de samenwerking met de OBA erg geslaagd. Ook hier liggen goeie kansen voor uitbouwen van de community. Deze nieuwe communities kunnen met steun van de gemeente worden voortgezet.

Gezien op TV

Onlangs is er in een aflevering van KRO/NCRV’s Kruispunt aandacht besteed aan dit project. Hierin zijn een aantal ouderen te zien die hebben meegedaan aan de pilot in Zuid Oost. Bekijk hier de uitzending.

 

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Zoek