Ouderen eten samen aan tafel

Initiatief

Samen Eten voor Ouderen

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo: € 3.000

Cultureel Centrum Bullekerk

Zaandam

Deelnemende ouderen: 688 thuiswonende ouderen

Samen eten

Zaandam-West is een historische oude wijk waar veel oudere mensen wonen, vaak alleen. In coronatijd werd de eenzaamheid onder de ouderen steeds groter. De behoefte om samen te eten was er al, zoals bleek bij de succesvolle ‘Uitsmijterij’. Hier kwamen ouderen op dinsdagmiddag samen om een uitsmijter te eten.

Vaste buurtkeuken

De buurtkeuken was daarop een logisch vervolg. Een voormalige kok van een verzorgingshuis bereidt nu wekelijks de maaltijd, waarbij oudere vrijwilligers helpen met het dekken van de tafels en de ouderen begeleiden naar de locatie. De vrijwilligers zorgen er ook voor dat gesprekken op gang komen en blijven. Zo zijn er al nieuwe vriendschappen onder deelnemers ontstaan.

Vervolg

De samenwerking met het Sociaal Wijkteam heeft er voor gezorgd dat de ouderen de weg vonden naar de gezellige buurtkeuken. Dit geslaagde project zal dan ook worden gecontinueerd.

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Zoeken