Jongeren helpen ouderen

Initiatief

Jongeren helpen ouderen in 2023

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

Bijdrage FSvL: € 4.000

Bereik: 400 ouderen

 

Verbinding ouderen en jongeren

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam laat met ‘Jongeren helpen ouderen in 2023’ Rotterdamse jongeren vrijwilligerswerk doen voor ouderen. Dit doen ze voornamelijk door middel van groepsactiviteiten, zoals samen wandelen met ouderen, tuintjes opknappen voor ouderen of samen schilderen of koekjes bakken bij verzorgingstehuizen. Soms worden er ook individuele activiteiten georganiseerd. Bereik was 400 ouderen in de maanden juli tot en met december 2023.

 

Jongeren helpen ouderen in Rotterdam

 

Samen Rollen We Verder

Naast de reguliere activiteiten waarbij jongeren ouderen opzoeken in verzorgingshuizen, zijn er verschillende evenementen georganiseerd. Kers op de taart voor iedereen was “Samen Rollen We Verder”, waarbij 100 ouderen door jongeren opgehaald zijn uit hun verzorgingshuizen voor een feestje op het Schouwburgplein in Rotterdam. Deze ouderen komen niet veel meer buiten dus het bijzonder daar met zijn allen te zijn. Het plein stond vol rolstoelen.

Geen ‘gratis beroepskrachten’

De stichting besteedt veel aandacht aan een goede begeleiding van de jongeren, voor wie vaak zelf sprake is van kwetsbare omstandigheden. Ouderen zijn een van de doelgroepen voor het vrijwilligerswerk. Het is wel een belangrijke doelgroep die steeds beter bereikt wordt doordat de samenwerking met de huizen steeds beter wordt.  De jongeren kunnen niet ingezet worden als ‘gratis beroepskrachten’: ze komen geen werk overnemen, maar ze bieden iets ‘extra’s’. Namelijk plezier, aandacht en verbinding. De activiteiten worden altijd vormgegeven op basis van de behoeften van de ouderen op de locatie. Sommige activiteiten werkten beter dan andere, en hierin blijf de stichting kritisch. De stichting heeft een professionaliseringsslag gemaakt en blijft door ontwikkelen.

Vervolg

Ook komend jaar gaat de stichting verder met dit initiatief. Men verwacht groei in aantallen en verdere verbetering in kwaliteit. De samenwerking met de zorgorganisaties is steeds sterker en breidt zich ook steeds verder uit. Er ligt een plan voor de komende vier jaar en het doel is om daarna zo bestendigd te zijn als organisatie dat ze hun projecten nog jarenlang voort kunnen zetten.

 

 

 

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Search