Ouderen in zaal

Initiatief

De zin van het leven – Randprogrammering

Stichting Wishful Singing

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo: € 11.280

Deelnemende ouderen: 34

 

De zangeressen van Wishful Singing hebben samen met Fokke Obbema de voorstelling ‘De zin van het leven’ gemaakt. Dit gebeurde op basis van zijn boek ‘De zin van het leven’. De makers zijn geïnspireerd door de reactie van en gesprekken met het publiek. Zij organiseren daarom bij drie van de voorstellingen in Haarlem, Ede en Amersfoort, een serie van drie creatieve bijeenkomsten. In deze sessies gaan ouderen in groepsverband met de thema’s uit de voorstelling aan de slag. Het beoogde bereik is 60 ouderen. Dit is de eerste keer dat de stichting op deze manier werkt.

Saamhorigheid

Het initiatief is geslaagd. Het is gelukt om in de drie steden een serie verdiepende workshops te organiseren. De aanvragers merkten tijdens de workshop dat deelnemers een gevoel van saamhorigheid hebben ervaren, dat ze zijn geraakt en/of aan het denken gezet, en dat het onderwerp ‘De zin van het leven’ zinvol was en meer bespreekbaar werd. Het enige dat achter is gebleven is het aantal deelnemers. Het was ondanks de soepele samenwerking met de locaties, lastig om genoeg deelnemers te vinden. Het is duidelijk dat daar echt nog meer netwerk voor moet worden opgebouwd in samenwerking met de locaties.

De zin van het leven 2

Impact

Zij zijn trots op de impact die de workshops hebben gehad op de deelnemers. Er heerste een open en veilige sfeer, waardoor de groepen gelijk met elkaar de diepte in gingen. Er ontstonden rijke, waardevolle en zinvolle gesprekken. Saskia Mees deelde hierover:

“Het is zinvol jezelf in een kwetsbare situatie te zetten, waardoor de dialoog met de ander veel makkelijker plaatsvindt. De ander laat zichzelf ook veel eerder zien, als iedereen in een onzekere situatie is beland.”

Tijdens de reflectieworkshop van Maria Goetze in Haarlem benoemde een deelneemster dat ze blij was met dit initiatief, omdat ze als 70-plusser het gevoel had er in de maatschappij niet meer toe te doen. Anderen in de groep weerlegden dat, waardoor er bij de deelneemster in kwestie een perspectiefverandering plaatsvond.

 

Quotes van deelnemers:

“Alle hulde. Ik vond het bijzonder dat er zoveel veiligheid in de groep ontstond, dat er heel grote intieme dingen konden worden verteld.”

 

“Ik kreeg groeiend respect voor de ‘levenssores’ van anderen en heb het idee dat door de setting ik groeide in het relativeren van eigen leer. Het zingevende gevoel ‘in sta er niet alleen voor’ in mijn laatste levensjaren groeide in ieder geval. Ook voelde ik me volstrekt serieus genomen bij het bespreken van ‘oud zeer’ en ‘huidig leed’. Een zeer veilige omgeving, die maakte dat ik openhartiger sprak dan voorgenomen.”

 

Vervolg

De stichting is tevreden over dit project en de mooie reacties. Ze hebben met dit project drie inhoudelijk goede workshops ontwikkeld en nieuwe partners gevonden om onze activiteiten mee tot wasdom te laten komen. Er ligt een basis voor een draaiboek. Ze onderzoeken op welke manier en met welke partners ze dit met dezelfde opzet in de komende jaren kunnen herhalen. In 2024 zijn ze voornemens een zelfde soort initiatief op te zetten rondom het project ‘Kerst met Nicolien Mizee’.

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Zoeken