Initiatief

De Sonische Tijdmachine

Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo: € 2.850

Stichting Questions Collective

Amsterdam Noord

32 deelnemende ouderen

In gesprek over tijd

Onder begeleiding van kunstenaars Rosa Ronsdorf en Roos Pollmann gaan oudere bewoners van Amsterdam Noord op een filosofische en kunstzinnige manier in gesprek over tijd. Tijdens samenkomsten in buurthuizen maken de deelnemers kennis met elkaar en vinden de gesprekken plaats. Ze maken samen muziek en tekeningen. De kunstenaars nemen alles op, zodat ze het daarna kunnen verwerken tot een muziekstuk en een interview dat te beluisteren is in een kunstinstallatie gemaakt met hulp van Rosalie Wammes. Tijdens de derde bijeenkomst luisteren de deelnemers samen naar het resultaat. De kunstinstallatie is te zien tijdens het Open Oscillator festival in Amsterdam-Noord.

Ervaring

Het initiatief is geslaagd. De kunstenaars ervaarden de deelnemers als zeer actief, betrokken en met heldere en uiteenlopende visies op het leven. De samenwerking met de buurthuizen is heel goed verlopen. De stichting is het meest trots op de intieme gesprekken die hebben plaatsgevonden. De kunstenaars geven aan dat zij veel hebben geleerd van het project. Zij zijn er trots op dat zij de visies van de deelnemers hebben mogen verheffen door middel van een kunstinstallatie. De installatie is tijdens het festival door 150 mensen bezocht en liet de bezoekers de rust nemen om echt te luisteren naar wat er verteld wordt. Het was bijzonder voor de deelnemers om hun eigen stem op een audio-opname te horen. Veel hadden dit nog nooit zo ervaren. Wat ook bijzonder was, waren de gesprekken die de bezoekers van het festival hadden na het zien en beluisteren van de installatie.

Vervolg

De kunstenaars hebben een aantal gespreksmethodes overgedragen aan de vrijwilligers van de buurthuizen. Het voornemen is om contact te houden met de medewerkers en deelnemers, zodat een nieuw initiatief makkelijk opgezet is. Daarnaast hopen de kunstenaars het werk nogmaals te kunnen tentoonstellen op een andere locatie.

 

" ARTISTIEKE ONTWIKKELING IS OP ELKE LEEFTIJD ZINVOL "

Zoeken:

Search