Donatie opzeggen of wijzigen 

Uw donatie opzeggen of wijzigen? 
Via onderstaand formulier kunt u de wijziging of opzegging van uw donatie doorgeven. Wij zullen dit zo snel mogelijk voor u in orde maken en u een bevestiging sturen. U kunt ons ook mailen op info@fondssluytermanvanloo.nl.

Bedankt voor uw steun!
Mede dankzij uw donatie kunnen we bij miljoenen ouderen in Nederland levensplezier stimuleren. De georganiseerde ontmoetingen, dialogen, educatie en kunstbeoefening geven zin en plezier geven aan het leven van ouderen. Ouderen doen nieuwe contacten op, maken kennis met nieuwe werelden en hebben vaak waardevolle gesprekken.

Donatie wijzigen of opzeggen

Hier kunt u uw donatie opzeggen en de hoogte, frequentie en het doel van uw donatie wijzigen.

Het duurt ongeveer 7 werkdagen voor uw wijziging in het systeem is doorgevoerd. Donaties die in die tijd zijn afgeschreven kunt u bij ons terugvragen.

Fonds Sluyterman van Loo gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Bekijk onze privacyverklaring.

Doneren als bedrijf

Wilt u als ondernemer aan ons ouderenfonds doneren? Fonds Sluyterman van Loo verwelkomt u graag als partner. U kunt uw gift bovendien van de inkomstenbelasting aftrekken.

Fonds op naam

Draagt u het levensplezier van ouderen een bijzonder warm hart toe en heeft u hier eigen ideeën over? Dan is een fonds op naam een mooie optie om ons te steunen. Samen bepalen we waar uw financiële bijdrage naar toe gaat.

Nalatenschap

Als u het belangrijk vindt dat er ook na uw bestaan gedacht wordt aan het levensplezier van ouderen, kunt u Fonds Sluyterman van Loo opnemen in uw testament of benoemen als erfgenaam. Dat kan vrij van erf- en schenkbelasting.

Wat doen wij met uw donatie?

Fonds Sluyterman van Loo is ervan overtuigd dat ontmoetingen, dialogen, educatie en kunstbeoefening zin en plezier geven aan het leven van ouderen. Ouderen doen zo nieuwe contacten op, maken kennis met nieuwe werelden en hebben vaak waardevolle gesprekken. Daarom financieren wij initiatieven gericht op kunstbeoefening, duurzame dialogen en ontmoetingen voor ouderen. Mede dankzij uw bijdrage hebben we al honderden van dit soort initiatieven kunnen financieren.

Belastingvrij schenken

Fonds Sluyterman van Loo is door de belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook kunt u uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Alles wat u doneert aan ons ouderenfonds, gaat daadwerkelijk naar initiatieven die het levensplezier van ouderen bevorderen.

Helpt u mee?

Interesse om op een van bovenstaande manieren aan ons ouderenfonds te doneren? Neem contact op om een afspraak over geven te maken. We kijken graag samen met u hoe we uw schenking het beste kunnen vormgeven.

"Door de ontmoetingen heb ik weer plezier in het leven."

Zoeken:

Zoek