Fonds op naam

Fonds Sluyterman van Loo biedt gevers de gelegenheid om een Fonds op Naam te starten, via nalatenschap of schenken bij leven. Ook stichtingen en verenigingen kunnen een Fonds op Naam oprichten bij ons. Een schenker kan eventueel ook een specifiek doel kiezen, bijvoorbeeld kunst en cultuur voor ouderen. 

Fonds op naam oprichten

Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een Fonds op Naam? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken met de directeur. Contact: info@fondssluytermanvanloo.nl. 

Fond Sluyterman van Loo heeft uit de nalatenschap van meneer de Valk en mevrouw Rodi sinds 2019 het Fonds op Naam de Valk-Rodi in beheer. Vanuit de doelstelling van het Fonds op Naam hebben we een aantal mooie projecten kunnen financieren, gericht op (praktische) ondersteuning van ouderen in Nederland die in een kwetsbare situatie zitten.

2023

 • Antonius kookt van Stichting De Antonius Gemeenschap, waarin ouderen samen eten en op die manier hun sociale netwerk kunnen vergroten;
 • Taal op Maat van Stichting Raad is Daad, waarin ouderen met een migratieachtergrond laagdrempelige taallessen over praktische thema’s volgen in een veilige omgeving;
 • Dementie Café van Stichting Care&Culture, waarin ouderen met een migratieachtergrond die leven met dementie en jonge kunstenaars elkaar ontmoeten in het kader van ‘levenskunst-verhalen’ en
 • Fietsmaatjes Walcheren van Stichting Fietsmaatjes Walcheren voor het opstarten van Fietsmaatjes in Middelburg en Vlissingen. 
2022
 • Grip op uw Knip! van Stichting Raad is Daad, waarin ouderen informatie en educatie krijgen bij financiële en administratieve taken en het initiatief Gouden mannen, bedoeld om oudere mannen met een migratieachtergrond te activeren.
2021, 2020 en 2019
 • de Vakantie Impuls voor ouderen, zodat ouderen in heel Nederland in de rustige zomerperiode gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen (2020 en 2021)
 • Old Stars van Stichting Nationaal Ouderenfonds, een meerjarig programma dat laagdrempelig bewegen stimuleert onder senioren, bijdrage aan het initiatief ‘walking sports’ (2019 en 2020).

Fonds Sluyterman van Loo heeft sinds 1 oktober 2023 Fonds op Naam Buytentwist. Het Fonds op Naam komt ten goede aan het bevorderen van het welzijn en welbevinden van ouderen, bij voorkeur in de gemeente Bloemendaal. Stichting Buytentwist heeft ervoor gekozen om niet meer zelf geld te geven aan organisaties die initiatieven voor ouderen uitvoeren, maar de financiering van initiatieven voor ouderen onder te brengen als Fonds op Naam bij het ouderenfonds Fonds Sluyterman van Loo.

2023
 • Stichting Knuffeldier – 100.000 geluksmomenten voor ouderen (Heemstede) voor een professionaliseringsslag; 
 • Stichting Welzijn Bloemendaal – Odensehuis Overveen en Bloemendaal voor activiteiten die de leefomstandigheden zullen verbeteren en een vrijwilligersdag; 
 • Humanitas Zuid Kennemerland – Humanitas Ontmoeting Zuid Kennemerland voor een pilot van tweewekelijkse ouderen-bijeenkomsten om hen meer met elkaar in contact brengen en daarmee tegelijkertijd ook hulpvragen op te sporen; 
 • Diaconie Protestantse Gemeente Bloemendaal en Overveen – Rooseveltweek 2024, een vakantie- en ontmoetingsweek voor ouderen met een fysieke beperking uit de regio; 
 • Activiteiten en kunstfestival voor ouderen in de regio. 

2024

 • Stichting Vier het Leven – Structurele ontmoetingen voor ouderen uit Bloemendaal en omgeving;             
 

"Door de activiteiten voor ouderen heb ik het gevoel dat ik er weer toe doe."

Zoeken:

Zoek