Een van de deelnemers aan een ouderenproject

Blog

Deelnemers werven voor een ouderenproject

Stel u voor: u bent al maanden bezig met de voorbereiding voor een ouderenproject. De financiering is rond, de samenwerkingspartners zijn binnen. Nu nog de aanmeldingen… 

Helaas dienen deze zich meestal niet vanzelf aan. Voor de doelgroep ouderen kan de drempel hoog zijn om zich aan te melden voor iets nieuws. Zeker als het om kunst of cultuur gaat. Goede werving is daarom erg belangrijk. Dat vraagt om een doordachte aanpak en vooral doorzettingsvermogen. Wij geven een aantal tips om u op weg te helpen!

 

Maak duidelijk wie u zoekt

Het is een open deur, maar het wordt zo gemakkelijk vergeten: benoem de doelgroep zo precies mogelijk en maak helder wat het project voor hen kan betekenen. Allereerst omdat het veel makkelijker is om de werving uit te zetten. Als de doelgroep goed op papier staat, weet u ook welke middelen u hiervoor het beste kunt inzetten. Bovendien kunt u uw netwerk gebruiken en de vraag breder uitzetten. Een tweede voordeel is dat de doelgroep zich ook veel beter aangesproken voelt. Als ouderen vooraf weten dat ze terechtkomen in een groep gelijkgestemden, haalt dit misschien wel een drempel weg om zich in te schrijven. 

 

Begin met een kop koffie

Bijna iedereen vindt het prettig om vrijblijvend te komen kijken of iets te proberen, voordat mensen zich ergens aan binden. Een proefcursus, informatiemarkt, koffiemoment of gezamenlijke lunch kan hierbij heel goed werken. Soms is het goed om klein te beginnen. Voor sommige ouderen is het woord ‘kunst’ op zich al een drempel. Het hoogst haalbare is dan een kop koffie en een praatje. Misschien als een opstap naar een kunstactiviteit op een later moment.

 

Kies een passende tijd en locatie

Neem zo veel mogelijk praktische drempels weg. Organiseer uw activiteiten op een tijd die ouderen fijn vinden: in de avond gaan ze liever niet meer op pad, vroeg in de ochtend krijgen ze mogelijk nog thuishulp. Zorg dat de locatie letterlijk en figuurlijk dichtbij huis voelt. Organiseer bijvoorbeeld een activiteit in het buurthuis waar ze toch al komen, of ga eens langs bij een zorginstelling om te kijken of er een ruimte beschikbaar is. Ga zeker ook met ouderen zelf in gesprek over de drempels die zij ervaren en probeer die zo veel mogelijk weg te nemen.

 

Maak het project zo concreet mogelijk

Het is voor iedereen fijn om te weten wat je kunt verwachten als je aan iets nieuws begint. Deel het project dus zo helder mogelijk; het liefst met beeld erbij. Het is fijn als deelnemers zien dat de projectleider er vriendelijk en eigenlijk ‘best gewoon’ uitziet. En dat ouderen gewoon meedoen. Zorg dat het project zo goed mogelijk aansluit bij de verwachting. 

 

Gebruik het netwerk (of breid deze uit)

Mensen die bij ouderen over de vloer komen, weten hen vaak beter te bereiken. Denk aan de zorgmedewerkers, thuiszorg of de huishoudelijke hulp bij thuiswonende ouderen. Vergeet ook de huisarts niet. Het helpt als deze personen een folder met bon kunnen meegeven voor een gratis proefles. Ga na wie in uw netwerk kan helpen, of ga op pad om nieuwe contacten op te doen. 

 

Vraag deelnemers om iemand mee te nemen

Als u eenmaal een aantal enthousiaste oudere deelnemers hebt, is het vaak een koud kunstje om via hen ook andere ouderen te werven. Stimuleer deelnemers om introducees mee te nemen. Dat is ook nog eens gezellig!

 

Organiseer presentaties en proeflessen

Er zijn in elke gemeente wel plekken of verbanden waar al veel ouderen samenkomen. Bijvoorbeeld bij ouderenbonden en ouderenmiddagen. Vraag of u een keer een proefworkshop mag geven, of een presentatie van jullie (kunst)project. Is er een jaarlijkse Kunstroute, of braderie in de zomer? Organiseer een paar proefworkshops of richt een kraampje in waar een paar enthousiaste oudere deelnemers creatief aan de slag zijn. Het werkt voor ouderen enorm drempelverlagend om te zien dat andere ouderen het ook durven.

 

Maak langlopende programma’s behapbaar

Bij langere trajecten is het slim om het programma te verdelen in een aantal blokken. Denk bijvoorbeeld aan een cursus van meerdere weken. Laat ouderen zich inschrijven voor alleen het eerste blok. Als ze daar aan mee hebben gedaan, volgt inschrijving voor de volgende blokken meestal vanzelf.

 

Maak gebruik van lokale kranten, radio en tv

Gooit u het lokale krantje altijd ongezien bij het oudpapier? Vergis u niet: ouderen zijn vaak de trouwste lezersgroep. Zorg regelmatig voor een leuk redactioneel stukje, liefst met quotes en foto’s van deelnemers aan uw project. Laat zien wat het project inhoudt en deel vervolgens de details. Vaak lukt dat nog gratis ook. Een betaalde advertentie behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

 

Aan de slag met uw eigen project?

Wij geloven dat actieve kunst- en cultuurbeoefening het levensplezier van ouderen stimuleert. Daarom betaalt Fonds Sluyterman van Loo mee aan culturele projecten voor ouderen die verbinden. Denk aan muziek, theater, dans of workshops fotografie, schilderen of tekenen. Wilt u een project voor ouderen beginnen, maar zoekt u hierbij nog hulp of ondersteuning? Meld u aan voor ons online spreekuur

Zoeken:

Zoek