facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Buitenplaats Akerendam

Van oudsher is het fonds op het rijksmonument Akerendam in Beverwijk gevestigd. De doelstelling van Fonds Sluyterman van Loo is om de buitenplaats in stand te houden. Daarnaast zijn er regelmatig in het park en in het huis culturele evenementen.

Buitenplaats Akerendam

De buitenplaats Akerendam werd in 1916 door de oprichtsters van Stichting Sluyterman van Loo bestemd voor de huisvesting en verpleging van oude dames. Die bestemming werd overbodig nadat de stichting in de jaren ’70 naast Akerendam de serviceappartementen Nieuw Akerendam had gerealiseerd.

De eerste eigenaren

Jan Bicker, telg uit een zeer invloedrijk Amsterdams geslacht, was koopman en scheepsbouwer (hij ontwikkelde in Amsterdam het Bickerseiland). Akerendam was een van de vele buitens die in de 17e en 18e eeuw door vermogende Amsterdammers werden gesticht aan de Amstel, de Vecht en in Kennemerland en die dienden om ’s zomers de stinkende stad te ontvluchten.

Buitenplaats Akerendam

Ruim 150 jaar zou Akerendam in Amsterdamse handen blijven. In het tweede  kwart van de 18e eeuw werd het huis door Jan Lucas Pels vergroot en verfraaid. Het pand werd voorzien van een monumentaal trappenhuis en een zaal met fraaie geschilderde behangsels en een indrukwekkend stucplafond. De tuin werd uitgebreid en naar de heersende mode voorzien van een grote spiegelvijver, omgeven door een geometrisch patroon van lanen met hoge, strakke hagen en rijkelijk voorzien van sculpturen, vazen en gebeeldhouwde banken.

Eind 18e eeuw, toen Gerrit Hooft Gerritsz. eigenaar was, werd de tuinaanleg verlandschappelijkt: het strakke lanenpatroon werd vervangen door slingerende paden en natuurlijk aandoende bosschages.

In 1800 werd door de toenmalig eigenaar Johan Arnold Blois van Treslong aan de Velserweg een theekoepel gebouwd met uitzicht over het Wijckermeer. Het meer zou zeventig jaar later worden ingepolderd; nu kijkt de koepel uit over het Stationsplein.

Sluyterman van Loo

Akerendam werd in 1852 verworven door Mr Willem Louis Sluyterman van Loo, vrederechter en later kantonrechter te Beverwijk. Drie van zijn dochters, Frederica Henrietta, Anna Hermina en Paulina Abigaël, bleven ongetrouwd en hielden na de dood van hun ouders Akerendam aan.

Zij besloten het huis te bestemmen voor ‘huisvesting en verpleging van vrouwen uit den beschaafden stand, ongehuwd en geen weduwe zijnde, die als onderwijzeres, verpleegster, huishoudster, kinderjuffrouw of in eenige andere betrekking een werkzaam leven hebben geleid en die niet meer, of niet meer ten volle in staat zijn om haar levensonderhoud te verdienen en die ook niet in staat zijn om ten volle in haar levensonderhoud uit eigen middelen te voorzien’.

Huisvesting van ouderen

Bewoonsters Akerendam, ca 1970

Akerendam, dat tijdens de oorlog veel geleden had, werd onder voorzitterschap van Willem Sluyterman van Loo opnieuw gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van zeven oudere dames en een directrice.


Nieuw Akerendam

Tijdens het voorzitterschap van Mr Lamoraal Willem Sluyterman van Loo werd grond verworven naast Akerendam. Hierop werd in 1977 en 1988 het complex Nieuw Akerendam gerealiseerd.

Dit alles vindt plaats met respect voor de architectuur van de naastgelegen buitenplaats Akerendam, waarvan zowel huis als park als Rijksmonument zijn beschermd.


Literatuur

Akerendam, een buitenplaats in Beverwijk
Ellen Broersen, Walburg Pers, Zutphen, 1992 CIP/ISBN 906011.789.1

Delen