facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Samen Cultuurmaken Verbreden

13 februari 2020

Kunstinitiatieven voor ouderen vertellen ons regelmatig dat het niet gemakkelijk is om financiële ondersteuning van andere fondsen te krijgen: cultuurfondsen vinden de projecten soms te sociaal en te weinig gericht op ‘kunst om de kunst’. Maatschappelijke fondsen kunnen de focus op kunstparticipatie te ‘elitair’, ‘luxe’ of ‘artistiek’ vinden. En dat is jammer, want de kracht van deze projecten is juist de verbinding!

Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hebben een lange traditie in het juist wél toekennen van projecten op het snijvlak van de sectoren kunst/cultuur en zorg/welzijn. Onder andere via het programma Lang Leve Kunst. We vinden het heel goed nieuws dat er een grote regeling bij is gekomen die ook deze verbinding zoekt: Samen Cultuurmaken Verbreden.

Samen Cultuurmaken Verbreden is de aanloopregeling in 2020 van het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de periode 2021-2024. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De aanloopregeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020. Inhoudelijk gaat het om ‘vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen’. Dit is gericht op alle groepen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, dus ook (maar niet uitsluitend) op ouderen.

Rapport WHO
Van het LKCA: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 900 onderzoeken geanalyseerd en concludeert nu officieel: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. Het onderzoek werd op 11 november in Helsinki gepresenteerd. De WHO roept beleidsmakers op om meer te investeren in culturele interventies in de gezondheidszorg.

  • Lees het hele artikel en het rapport op de website van het LKCA.

Lang Leve Kunst Fonds en Save the date!
Tot slot groot nieuws over Lang Leve Kunst. Dit najaar start het Lang Leve Kunst Fonds, een samenwerking van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het Lang Leve Kunst Fonds gaat kunst- en cultuurparticipatie van ouderen in Nederland verder stimuleren. Het geeft daarmee invulling aan onze ambitie dat óveral in Nederland kunst- en cultuurprojecten voor ouderen zijn. Omdat het wérkt!

De officiële start van het Fonds is tijdens het congres van Lang Leve Kunst op 29 oktober 2020in Den Haag. Het wordt een kleurrijke dag vol kennis, inspiratie en ervaring over ouderen en kunst. Meer informatie volgt, maar schrijf ‘m vast in uw agenda. Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en PBCF organiseren deze dag samen met FCP en LKCA.

Delen