facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Vacature lid College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo (m/v/x)

29 augustus 2022

Het College van Regenten van Fonds Sluyterman van Loo zoekt per maart 2023 een nieuw lid, in de rol van penningmeester. Het College van Regenten vormt het bestuur van het vermogensfonds. Het beoogde nieuwe lid heeft ruime ervaring met vermogensbeheer, financiën en het besturen van organisaties.

In het kort
Organisatie: Stichting Fonds Sluyterman van Loo in Beverwijk
Omvang: max. twee termijnen van vier jaar
Werk-/denkniveau: universitair
Vergoeding: bezoldigd

Het levensplezier van ouderen door kunst en verbinding
Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast is Fonds Sluyterman van Loo een van de initiatiefnemers van het Lang Leve Kunst Fonds en behandelt alle aanvragen van dit fonds.

Het fonds is gehuisvest in een rijksmonument gelegen op de historische buitenplaats Akerendam. Een klein wonder midden in Beverwijk en tegenover het station gelegen. De stichting Sluyterman van Loo is verantwoordelijk voor de instandhouding van deze buitenplaats en is eigenaar van het naastgelegen wooncomplex voor ouderen Nieuw Akerendam.

Stichting Sluyterman van Loo is opgericht in 1916 en had oorspronkelijk als doel het huisvesten en verplegen van ongehuwde protestante vrouwen, die een werkzaam leven achter de rug hadden en over onvoldoende middelen beschikten voor hun oude dag. Het huis van de drie oprichtsters, de buitenplaats Akerendam in Beverwijk, werd hiertoe beschikbaar gesteld. In 1946 zorgde de nalatenschap van de eerste voorzitter voor een gezonde financiële basis, waarmee in de jaren zeventig en tachtig het wooncomplex voor ouderen werd gebouwd. In de jaren negentig is de focus gekomen op het financieren van initiatieven voor ouderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De stichting treedt naar buiten als Fonds Sluyterman van Loo en legt het accent op het financieren van oudereninitiatieven die kunst en verbinding stimuleren. Het beheer van het wooncomplex Nieuw Akerendam is uitbesteed.

De organisatie bestaat uit een betrokken team van zeven medewerkers: een directeur, twee adviseurs, een coördinator, een officemanager, een gastvrouw en een tuinbaas. Ook maakt Fonds Sluyterman van Loo gebruik van een flexibele schil voor specifieke werkzaamheden, zoals een extern administratiekantoor voor de boekhouding en salarisadministratie, en een fiduciair manager voor het vermogensbeheer.

De organisatie heeft een vermogen dat belegd is in een effectenportefeuille met een marktwaarde van ruim 73 miljoen euro (mei 2022). Daarnaast maakt het wooncomplex Nieuw Akerendam deel uit van het vermogen. De organisatie kan vanuit het vermogen jaarlijks ca. 2 miljoen euro besteden aan de financiering van initiatieven voor ouderen inclusief de kantoorkosten. Het vermogensbeheer is uit handen gegeven aan een fiduciair manager die in opdracht van Fonds Sluyterman van Loo vermogensbeheerders selecteert. De beleggingscommissie stelt na advies het beleggingsbeleid vast en monitort de uitvoering van het beleid. Binnen de beleggingsportefeuille is ruimte voor innovatie. Het strategisch beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut, met toepassing van de criteria Environmental Social Governance (ESG). De effectenportefeuille voldoet grotendeels aan deze criteria.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.

Profiel
Het College van Regenten heeft de bestuursverantwoordelijkheid en bestaat uit zeven leden. Een Collegelid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en kan voor een tweede termijn benoemd worden. In verband met de aflopende zittingstermijn is er een vacature ontstaan binnen het College voor de functie van penningmeester.

Algemeen:

 • heeft belangstelling voor de doelstellingen van het fonds, namelijk het levensplezier bevorderen van ouderen door kunst en verbinding en de instandhouding van de buitenplaats Akerendam;
 • heeft naast de professionele loopbaan relevante bestuurservaring opgedaan, bij voorkeur bij een goed doel en/of vermogensfonds;
 • beschikt in zijn/haar vakgebied over een relevant netwerk;
 • is analytisch, strategisch en kan in een team samenwerken;
 • is in de gelegenheid om voldoende tijd en aandacht aan het fonds te geven;
 • is bereid om de functie voor twee termijnen uit te oefenen.

Voor de rol van penningmeester:

 • is met zijn/haar gedegen ervaring met vermogensbeheer lid van de beleggingscommissie en namens het College van Regenten de strategisch gesprekspartner voor de fiduciair manager;
 • bestuurt vanuit een lange termijn perspectief, met oog voor de continuïteit van het fonds;
 • is sparringpartner van de directeur voor financiële en bedrijfsmatige zaken, zoals begroting en jaarrekening;
 • begeleidt het proces waarbij vastgesteld wordt wat het jaarlijkse giftenbudget is (spending rule);
 • is namens het College van Regenten contactpersoon voor de externe accountant.

Het College van Regenten vergadert vier keer per jaar en heeft daarnaast een keer per jaar een beleidsvergadering. Daarnaast neemt het Collegelid in de rol van penningmeester deel aan de beleggingscommissie die drie keer per jaar bijeenkomt. De functie is bezoldigd.

Geïnteresseerd?
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Marjoleine Meijer, 06-51802017. Vragen over de inhoud van de functie kunt u mailen naar directie@fondssluytermanvanloo.nl. Eventueel maken wij dan een belafspraak met u.

Wilt u meer informatie over het fonds hebben? Ga naar fondssluytermanvanloo.nl.

U kunt tot maandag 26 september 9.00 uur uw schriftelijke sollicitatie (brief en CV) richten aan m.meijer@ortelius-po.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 13 oktober 2022 in Beverwijk. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op dinsdagmiddag 25 oktober.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Delen