facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Nieuwsbericht

Jaarverslag 2020 online

14 april 2021

Graag delen we met u ons online jaarverslag 2020.

De Covid-19 crisis stelde in 2020 de organisaties die wij financieren voor een grote vraag. Hoe konden zij nu nog activiteiten organiseren om ouderen samen te brengen? We hebben onze aanvraagprocedure vereenvoudigd en versneld. In korte tijd ontvingen wij 81 aanvragen voor alternatieve ideeën. Het is fantastisch hoeveel creativiteit er loskwam. Duizenden ouderen konden aan een waaier van aangepaste projecten deelnemen.

Wij hebben ook besloten ons projectenbudget eenmalig te verhogen met € 0,5 miljoen. Hierdoor hebben wij in totaal voor ruim € 1,8 miljoen aan toezeggingen kunnen doen.
Het jaar 2020 liet in de projecten in het algemeen mooie ontwikkelingen zien: meer aanvragen, veel nieuwe organisaties.

De mooie beursresultaten van 2019 gaven ons fonds ruimte voor mooie activiteiten. In 2020 haalden we, ondanks de onrustige financiële markten, met ons vermogen toch een mooi resultaat van +7,5%.

De grote conferentie met 800 deelnemers, over kunstbeoefening met ouderen moesten we helaas annuleren. De lancering van het Lang Leve Kunst Fonds hebben we in januari 2021 door laten gaan. Dit vanuit de overtuiging dat kunstparticipatie door ouderen hoe dan ook dóór moet gaan.

Lonneke Regter heeft per 1 februari 2021 Koeno Sluyterman van Loo opgevolgd als directeur. Hij heeft deze functie twintig jaar vervuld en neemt op 31 maart de voorzittershamer over van Els Swaab. Els Swaab heeft negen jaar met veel wijsheid en innemendheid leiding gegeven aan ons fonds.

Onze sector heeft in korte tijd veel geleerd van de opgelegde beperkingen door Covid-19. Dankzij nieuwe technieken en met veel inventiviteit werden heel veel ouderen bereikt. Ook mensen die we voorheen niet in het vizier hadden. Deze lessen zullen ook in de toekomst van grote waarde zijn. Opnieuw is gebleken hoe groot het aanpassingsvermogen van mensen is. We kijken terug op een voor ons fonds ook in positieve zin, dynamisch jaar.

Met vriendelijke groet,

College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

Delen