Even voorstellen: Marianne van Driel en Lotte Batelaan

Dat werd tijd, in elk geval voor Marianne van Driel. Zij is alweer tien maanden als adviseur in dienst bij Fonds Sluyterman van Loo. Haar collega Lotte Batelaan nog maar sinds medio juni jl. Lotte volgt Adri Elkhuizen – van der Veer op, die vanaf september met vervroegd pensioen gaat. Nieuwe namen en nieuwe gezichten dus, die u ongetwijfeld tegen gaat komen in uw contacten met het fonds. Wie zijn zij en wat drijft deze nieuwe adviseurs?

Ouderenfonds

Wat doet een adviseur bij een fonds? Mijn eerste vragen lijken wel een overhoring van Lotte Batelaan na haar verse start bij Fonds Sluyterman van Loo. Marianne van Driel knikt steeds instemmend; ze brengt het er kennelijk goed vanaf. De kern van het werk van de adviseur is het bekijken en beoordelen van de nieuwe aanvragen, met het oog op de doelstellingen en criteria van het fonds: het stimuleren van levensplezier voor ouderen. Vervolgens brengt zij daarover advies uit aan Lonneke Regter, de directeur van Fonds Sluyterman van Loo. Lotte: “In die beoordeling nemen we contact op met een aanvrager als er iets niet duidelijk is. En als een aanvraag niet past, denken we vaak ook mee waar het mogelijk wel zou passen.”

Aan het eind van een initiatief bekijkt en beoordeelt de adviseur vervolgens de verantwoording. Marianne: “Het mooie is dat je dan kunt zien wat er van een project is geworden. Wat heeft gewerkt en wat niet. Ook tijdens projectbezoeken leren we veel. Die bezoeken zijn daarnaast heel inspirerend, daar ervaren we pas echt wat het voor ouderen betekent, al die mooie activiteiten.”

Snelloket

Marianne en Lotte zijn als adviseurs nauw betrokken bij het ontwikkelen van het beleid van Fonds Sluyterman van Loo, samen met de directeur en natuurlijk het College van Regenten, dat het bestuur vormt van de stichting. Dat maakt het werk extra boeiend. Lotte: “Omdat we een kleine organisatie zijn, kun je over heel veel meedenken. En zijn we heel flexibel, om iets nieuws te proberen.” Marianne heeft daar wel een voorbeeld bij: “We zijn dit voorjaar gestart met een snelloket. Want we merkten dat er een groot verschil is tussen ervaren aanvragers en kleine organisaties voor wie het allemaal nieuw en spannend is. Soms werken die met alleen vrijwilligers en zo’n uitgebreide aanvraag is dan ook veel werk. Bij het snelloket kun je maximaal € 3.000 aanvragen. Er hoeven wat minder bijlagen meegestuurd te worden en je hebt sneller antwoord. We merken nu al dat nieuwe aanvragers gebruik maken van dat snelloket, we zijn blij dat het voor hen de drempel naar ons fonds verlaagt.”

Alles komt hier samen

Ze hebben het naar hun zin bij Fonds Sluyterman van Loo, dat is wel duidelijk. Wat maakt dat ze zo op hun plek zijn? Hun antwoorden lijken eigenlijk wel op elkaar. Kort gezegd: alles komt hier samen. Marianne: “Ik heb hiervoor veel beleidswerk gedaan en me met subsidies beziggehouden, als aanvrager én als verstrekker. Wat ik miste was het contact met de uiteindelijke doelgroep. Hier zien we echt waar we het voor doen, wat het betekent voor ouderen. Als cultureel antropoloog ben ik blij dat Fonds Sluyterman van Loo ook projecten ondersteunt in het Caribisch deel van Nederland, via de Samenwerkende Fondsen Cariben. Ik ben daar vorig najaar direct al op projectbezoek geweest. Dat was heel nuttig, om te zien wat er speelt op de eilanden. Dat is echt anders dan hier.”

Ook Lotte heeft veel beleidsmatige ervaring, in de universitaire wereld. Ze geniet ervan om plannen te lezen én te schrijven. Dat komt samen in het maken van de adviezen over de aanvragen. Sociale thematiek is haar ook bekend: “Ik leer nu snel bij over de thema’s en dilemma’s die spelen bij ouderen. Heel mooi dat ik vorige week direct de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ kon bezoeken. En dat de collega’s me inwerken.” Dat Lotte is opgeleid als zelfstanding kunstenaar en Kunstgeschiedenis heeft gestudeerd is ook nog eens handig. Creatieve ontwikkeling is naast Verbinding één van de thema’s van het fonds. Daarnaast behandelt Fonds Sluyterman van Loo de aanvragen van het Lang Leve Kunst Fonds, ook namens Stichting RCOAK: “Het is dan best handig om de kunstwereld van binnenuit te kennen.”

Buitenplaats Akerendam

Voor de foto gaan we even naar buiten. En dat is zeker geen straf. Marianne: “Deze unieke plek draagt sterk bij aan het werkplezier. De prachtige buitenplaats met het park en het unieke huis waarin wij werken. Ik realiseer me elke keer weer hoe bijzonder dat is.”

Meer artikelen: