Verantwoording

In de verantwoording laat u zien wat de concrete resultaten van het initiatief zijn en hoeveel ouderen u hiermee heeft bereikt. Ook legt u uit hoe u de doelen bereikt heeft. Uiterlijk dertien weken na afloop van uw initiatief stuurt u ons de inhoudelijke en financiële verantwoording.

U vult het verantwoordingsformulier in op het portaal. Het is handig om tijdens de uitvoering van uw initiatief de volgende zaken bij te houden:

  • de concrete resultaten, zoals vermeld in uw aanvraag
  • de succesmomenten en verbeterpunten
  • het bereik van de specifieke doelgroep(en)
  • de samenwerkingen
  • het vervolg van het initiatief
  • media-aandacht en foto’s van uw initiatief
  • bedrag begroting en bedrag realisatie (lasten)

Voor de verantwoording heeft u de volgende documenten nodig (in pdf):
– Bestuursverklaring realisatie aanvraag  (model bestuursverklaring)
– Financiële verantwoording realisatie en toelichting
– Kopieën van bewijsstukken van de uitgave(n)
– Foto’s van goede kwaliteit

Tip: log in op het portaal voor een toelichting op deze gevraagde documenten.

Download het model bestuursverklaring.

Bij toekenningen van € 125.000 of hoger:

Bij toekenningen van € 125.000 of meer ontvangt Fonds Sluyterman van Loo binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het bijgevoegde model.

Protocol controleverklaring 

Controleverklaring

Vragen? Via het aanvraagportaal krijgt u bericht of kunt u een vraag stellen.

Zoeken:

Zoek