Besluit

We reageren zo snel mogelijk op uw aanvraag.

Tot en met € 3.000:  

binnen zes weken

Tussen € 3.001 en € 17.500: 

binnen acht tot tien weken

Meer dan € 17.500:

binnen vier maanden

Via het aanvraagportaal krijgt u een bericht met het besluit. Dit is een toekenning of een afwijzing. U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen.

Vragen? Via het aanvraagportaal krijgt u bericht of kunt u een vraag stellen.