abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Themaprogramma’s

Binnen onze thematische programma’s financieren wij al dan niet meerjarige projecten rond een maatschappelijk relevant en actueel onderwerp.

Lang Leve Kunst, 2013 – 2016

LLK_geelVan kunst word je blij, daar gaat het om!

Cultuurparticipatie heeft een positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. In heel Nederland ontwikkelen ouderen hun artistieke talenten: van dans tot dichtkunst, van keramiek tot computeranimaties.
Lang Leve Kunst vraagt extra aandacht voor ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Doel is dat meer ouderen actief een kunst beoefenen en culturele evenementen bezoeken in hun eigen woon- en leefomgeving.
 

Kwartiermakers Lang Leve Kunst

Negen door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK geselecteerde kwartiermakers verbinden met prachtige projecten de wereld van kunst & cultuur met de wereld van zorg & welzijn. Aan deze projecten hebben de twee fondsen gezamenlijk een bedrag van totaal ruim 1 miljoen euro toegekend, voor in totaal 3 jaar.

 
 
 

Filmserie Krasse kunst

Van kunst word je blij, daar gaat het! Het levende bewijs is er. Kijk naar al die ouderen die kunst beoefenen. En naar hun reacties. Die zijn zo overtuigend, dat niets in de weg zou mogen staan om met ouderen & kunstbeoefening aan de slag te gaan.

De vierdelige serie Krasse Kunst laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert. En ook waar de zwakke plekken zitten. Elke film duurt circa 6 minuten.
De films zijn vrij te gebruiken en staan op You Tube Krasse Kunst.
 
 
1. kunst en contact
2. kunst op recept
3. kunst en geld
4. kunst geeft kracht

In de films ziet u ouderen in actie en aan het woord. Hedy d’Ancona (oud-minister VWS), Frits de Lange (hoogleraar ethiek)Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde) en Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie) houden een overtuigend pleidooi, ieder vanuit haar/zijn eigen expertise, om vol in te zetten op kunstprojecten voor ouderen.

De trailer geeft u een eerste impressie.

Brochure ‘Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans’

Ouderen en kunstparticipatieDe brochure ‘Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans’ belicht de meerwaarde die kunst kan hebben in het leven van ouderen en geeft een handreiking om de culturele kansen voor ouderen te vergroten. U kunt de brochure hier downloaden of in gedrukte vorm bestellen.

 

 

 

BROCHURE ‘Lang Leve Kunst Loont!’

De partners van Lang Leve Kunst  (2013 – 2016) hebben met elkaar vier jaar hard gewerkt om ouderen en cultuurparticipatie onder de aandacht te brengen. En met succes: het onderwerp staat op de kaart en verdwijnt er ook niet meer van. We blijven actief op dit terrein! Lang Leve Kunst loont! – bekijk de resultaten. U kunt de brochure hier downloaden of in gedrukte vorm bestellen.

 

Doelstelling

Lang Leve Kunst
156 projecten ontvingen max € 3000 en 10 kwartiermakers verbinden de wereld van kunst & cultuur met die van zorg & welzijn.

Aanvrager

Organisatie gevestigd in Nederland

Looptijd

2014 - 2016

Subsidievorm en bedrag

Gift

Behandeltermijn

Aanvraagtermijn gesloten

Aanvraag indienen bij

U kunt uw aanvraag indienen via het reguliere programma

Betaling

Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK gezamenlijk, na afloop project en goedkeuring van de rekening


Waarom een themaprogramma?

Werken met thema’s maakt de kans op blijvende maatschappelijke veranderingen groter:

  • themaprogramma’s geven een gerichte impuls aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten. Ze kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een positieve cultuuromslag,
  • de deelnemende organisaties leren elkaar kennen en kunnen zodoende ervaringen uitwisselen,
  • door aandacht te vragen voor één thema stimuleren we de ouderensector tot discussie en reflectie,
  • de resultaten en ervaringen die tijdens de themaprogramma’s worden opgedaan, worden breder verspreid dan wanneer het om een op zichzelf staand project zou zijn gegaan.

Eerdere themaprogramma’s

VitaliteitOntmoetKwetsbaarheid-logo-pms-ucVitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, 2012 – 2015
Om een brug te slaan tussen de behoeften van kwetsbare ouderen en vitale senioren die hierin kunnen voorzien, organiseerde Fonds Sluyterman van Loo met Stichting RCOAK ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’. Het stimuleren en faciliteren van concrete ontmoetingen tussen vitale senioren en kwetsbare ouderen, op zo’n manier dat allen zich er beter bij voelen, vormde de kern van dit programma. Uitgangspunt voor de 37 projecten was dat niet het resultaat zaligmakend is, maar eerder het leren en ontdekken in de praktijk. Tijdens de Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid in maart 2015 kwamen alle resultaten en tips samen. Lees verder op de website van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

 

Kracht van ouderen, 2007 – 2009
In het kader van ‘Kracht van Ouderen’ gingen wij op zoek naar initiatieven waarmee ouderen in staat worden gesteld hun kennis en ervaring in te (blijven) zetten en verder te ontwikkelen. Negentien projecten – onderverdeeld in de clusters ‘onderlinge dienstverlening’, ‘intergenerationele uitwisseling’ en ‘ontdekking van eigen kracht’ – zijn hiervoor geselecteerd. Het themaprogramma werd afgerond met een druk bezochte en geanimeerde slotmanifestatie in Driebergen. Alle projecten, hun resultaten en de uitkomsten van de procesevaluatie zijn opgenomen in ‘Kracht van ouderen’. U kunt het boekje hier inzien of downloaden als pdf. Ook kunt u het in gedrukte vorm bestellen.

 

Ouderen en levenskunstOuderen en Levenskunst, 2004 – 2007
Voor het thema ‘Ouderen en Levenskunst’ werd gekozen omdat het ouderen op een bijzonder positieve manier benadert. Ze worden namelijk aangesproken op wat ze zouden kunnen en willen, en niet op wat ze niet (meer) kunnen. Het effect op het welbevinden van de deelnemers is gemeten door het Trimbos-instituut bij 5 projecten. Jeannette Pols en Carolien Smits voerden het onderzoek uit en schreven het onderzoeksrapport Ouderen en Levenskunst. De resultaten van alle deelnemende projecten staan beschreven in een door de Fonds Sluyterman van Loo uitgegeven publicatie Ouderen en Levenskunst. Deze kunt u hier bestellen.

 

Eenzaamheid onder ouderen, 2001 – 2004
Achttien projecten, gericht waren op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen, namen deel aan dit programma. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht de projecten. Het onderzoeksrapport ‘Aanpak van eenzaamheid. Helpt het?’ kunt u hier inzien of downloaden als pdf. De brochure ‘Eenzaamheid onder ouderen. Een aanpak die werkt.’ bevat praktische tips met do’s en don’ts bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. U kunt de brochure hier inzien of downloaden als pdf. Ook kunt u het in gedrukte vorm bestellen.

 

 

Delen