abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

FSvL jaarverslag 2015

Voortbouwen op resultaten

De rijke resultaten van het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid
en de duurzame uitkomsten van de Lang Leve Kunst-projecten hebben een beweging in gang gezet, waar het fonds in 2016 op zal voortbouwen.

› Lees hier het digitale jaarverslag

 

Jaarverslag 2014

Themaprogramma’s in de hoofdrol

De start van Lang Leve Kunst en de afronding van Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid stonden centraal. Bovendien werd het fonds in 2014 medeaandeelhouder van sociale investeringsmaatschappij Else B.V..

› Lees hier het digitale jaarverslag

 

Jaarverslag 2013

voorbeeld screenshot jaarverslagVan solo naar samen

Brede samenwerkingsvormen resulteerden in 2013 in meerjarige, fondsoverschrijdende themaprogramma’s. Daarnaast verkenden wij een nieuwe investeringsvorm: maatschappelijk investeren.

› Lees hier het digitale jaarverslag

 

Jaarverslag 2012

illustratie_cristina_nieuwsbriefBeleid in uitvoering

De rol die ons fonds in de samenleving speelt, is aan het veranderen. In 2011 hielden wij ons intensief bezig met het herijken van ons beleid. In 2012 is hier verder uitvoering aan gegeven.

› Lees hier het digitale jaarverslag

 

Jaarverslag 2011

Bijgesteld beleid 2012

Deels gedrukt, deels digitaal. Het gedrukte jaarverslag 2011 is beschouwelijk van aard. Het toont de nieuwe wegen die in 2011 zijn ingeslagen en biedt inzage in onze plannen voor 2012.

› Lees hier het digitale jaarverslag
› Bestel het gedrukte jaarverslag
› Download PDF

Jaarverslag 2010

Terugkijken én de blik vooruit

Wij vonden het, na ruim tien jaar ondersteuning van projecten, tijd geworden
om eens stil te staan bij de vraag wat de door ons fonds gefinancierde
bijdragen opgeleverd hebben voor de ouderensector. Het leek ons daarnaast zinvol te laten analyseren hoe wij intern, als College van Regenten en staf, functioneren. Hiervoor hebben wij een externe partij ingeschakeld.

› Download PDF

Delen