abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Overzicht gesubsidieerde projecten

734 resultaten

Parkinson Hotel Project

Stichting JES

2016 - april

Meervoudige doelstelling

€ 6500

Noord Brabant

20160013

In ‘Parkinson Hotel, dialoog van een man met zijn ongenode gast’ gaat Frank van Empel, patiënt en initiatiefnemer van dit project, de confrontatie aan met de ziekte van Parkinson. Het project streeft naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte Parkinson en hun naaste omgeving. Hiervoor is een roadshow ontwikkeld met de uitgave, muziek en dans, persoonlijke verhalen, videobeelden, gelegenheid tot vragen stellen en het leggen van contacten.


Delen


Bean Bag Baseball

Honk- en softbalclub JEKA

2016 - april

Recreatie

€ 1000

Noord Brabant

20160004

Bean Bag Baseball is een variant op honkbal voor 60-plussers. De spelregels worden aangepast aan hun motorische en geestelijke vaardigheden, de activiteiten varieren. In de beginfase van het project worden er clinics gegeven in buurthuizen en woon-zorgcentra. Vrijwilligers worden opgeleid om de trainingen te geven.


Delen


Photographic Treatment

Stichting Art In Societies

2016 - mei

Meervoudige doelstelling

€ 15000

Noord Holland

20150430

Met Photographic Treatment (PHT) doet beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter onderzoek naar het effect van therapeutisch gebruik van foto’s bij dementerende patiënten om hiermee structureel bij te dragen aan hun welzijn. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met Nederlandse en Zwitserse experts uit de neurologie, geriatrie, psychologie, antropologie, patiënten en verzorgend personeel van de deelnemende verpleeghuizen. Implementatie van PHT in NL staat gepland voor 2017.


Delen


De Deventer Dagsocieteit

Stichting De Deventer Dagsocieteit

2016 - mei

Meervoudige doelstelling

€ 10000

Overijssel

20150428

In Deventer nemen vitale ouderen, verbonden aan De Deventer Dagsociëteit (DDD), zelf het heft in handen. Zij zetten een ontmoetings- en activiteitencentrum op voor kwetsbare ouderen. De ouderen initiëren en organiseren zelf de activiteiten in het Leeuwenkuil Kunstencentrum. Er is een nauwe samenwerking met Raster Welzijn Ouderenwerk, de Vrijwilligers Centrale Deventer, de gemeente en de sociale wijkteams. Een kwartiermaker stuurt DDD in de beginfase aan.


Delen


Teambuildingsdag voor vrijwilligers

Stichting de Mantelmeeuw

2016 - februari

Recreatie

€ 1400

Utrecht

20150417

Hospice De Mantelmeeuw verleent terminale thuiszorg in de gemeente Woerden. Wekelijks zetten vrijwilligers (totaal circa 100) zich in om mensen in de laatste levensfase thuis te bezoeken. De jaarlijkse teambuildingdag vindt dit jaar plaats bij De KookerijCulinary College.


Delen


Meer bewegen met Zittafelvoetbal

Mosae Zorggroep

2016 - februari

Recreatie

€ 1250

Limburg

20150414

Om de mobiliteit onder de bewoners te bevorderen heeft Mosae in 2013 een ‘zittafelvoetbaltafel’ verkregen via een actie van de winkeliers. Deze is geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen die zittend een spel willen spelen. Het is een groot succes. Zittafelvoetbal wordt nu uitgebreid naar andere locaties, inclusief een onderlinge competitie.


Delen


Optredens troubadour

Stichting UB70+

2016 - februari

Recreatie

€ 1308

Zuid Holland

20150410

Twee keer per maand treedt troubadour John van Boggelen (zang en gitaar) op voor groepen PG-ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen in met name Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant. Hij bezoekt verschillende huiskamers waar gemiddeld 10 ouderen verblijven. Het project is en vervolg van een vergelijkbaar succesvol programma in 2015.


Delen


Adopteer een Verzorgingshuis

Stichting Creatief Onderwijs

2016 - april

Intergenerationeel

€ 5500

Zuid Holland

20150406

Het programma Adopteer een Verzorgingshuis wil langdurende relaties tussen verzorgingshuizen en in de nabijheid gelegen lagere of middelbare scholen creëren. Deelnemende scholen worden zowel financieel als organisatorisch ondersteund om maandelijkse een activiteit in het verzorgingshuis te laten plaatsvinden, in totaal 10 keer per schooljaar. De ambitie is om het programma door het hele land uit te rollen.


Delen


Films over dementie: rondom zelfzorg en opname

Zorgbelang Gelderland

2016 - februari

Deskundigheidsbevordering

€ 3000

Gelderland

20150396

Zorgbelang Gelderland maakt 2 voorlichtingsfilms van 15 min. over mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers in hun emoties rondom verpleeghuisopname en zelfzorg. De nadruk ligt op praktische situaties en het delen van ervaringen. De films worden getoond in Alzheimer cafés en zijn ook beschikbaar voor (zorg)onderwijsinstellingen. Doel is de mantelzorgers te ondersteunen en het bewustzijn bij zorgverleners (in opleiding) te vergroten.


Delen


Kent u Toyo Shibata al?

Stichting Vleugelmoer

2016 - januari

Cultuur

€ 4800

Gelderland

20150382

‘Kent u Toyo Shibata al?’ is een pilotproject schrijven en dichten voor ouderen in wooncentra in Nijmegen, Utrecht en Den Haag. Tijdens 4 workshops maken de deelnemers kennis met het werk van de oude Japanse vrouw Toyo Shibata en gaan zij zelf schrijven, al dan niet met hulp van vrijwilligers. Na de workshops worden de teksten als raam- of tuingedichten in de buurt van het woonzorgcentrum geëxposeerd.


Delen


734 resultaten


Delen