facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

772 resultaten

Hospice Atardi

Stichting Hospice Atardi

2018 - augustus

Cariben

€ 22120

 

20180282

Op Aruba is er matig aanbod op het gebied van palliatieve zorg. In 2014 is Stichting Hospice Atardi opgericht en sindsdien werkt men aan de realisering van het eerste hospice op het eiland. Een passende locatie is gevonden en per augustus 2018 is een coördinator in dienst getreden en een verpleegkundige. Karakteristiek is de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het hospice heeft twee jaar om aan te tonen dat het bestaansrecht heeft.


Delen


Vraag & Aanbod samenbrengen | communicatie project buurthuiskamer

DAVA Door Achterveld Voor Achterveld

2018 - september

Meervoudige doelstelling

€ 3600

Utrecht

20180281

De jonge vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) exploiteert sinds 2017 een Buurthuiskamer in Achterveld. De Buurthuiskamer wordt twee dagen per week bij toerbeurt door 16 vrijwilligers gerund. DAVA wil daarnaast kwetsbare mensen, voornamelijk ouderen, koppelen aan beschikbare vrijwilligers die hun kunnen helpen met klusjes, administratie etc. Hiervoor wordt een interactieve website gebouwd waar vraag van ouderen en aanbod van vrijwilligers op elkaar worden afgestemd.


Delen


Studio i jaar 2

Stichting Stedelijk Museum

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 28750

 

20180275

Het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbemuseum hebben gezamenlijk het Platform voor inclusieve cultuur Studio i opgezet. Musea moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht culturele of maatschappelijke achtergrond, gender of beperking. Het betreft het tweede jaar. Voor culturele instellingen worden kenniscafés en een symposium georganiseerd en er worden advies- en trainingstrajecten aangeboden.


Delen


PPT het Persoonlijke Postbode Team

Stichting Blik Bijzonder

2018 - november

Cultuur

€ 8000

 

20180272

Persoonlijke Postbode Teamis is een vrolijk en interactief kunstproject met bewoners van woonzorgcentra en kinderen van basisscholen. De theatrale postbode is de vaste boodschapper van de persoon in het woonzorgcentrum en wordt een maatje, vertrouweling en inspirator. De verhalen en vragen gaan heen en weer en de kinderen en ouderen worden heuse penvrienden. Uiteindelijk vindt er een meet & greet plaats tussen de penvrienden.


Delen


Leuk voor Elkaar Amsterdam

VayaV Coöperatieve Vereniging U.A.

2018 - augustus

Meervoudige doelstelling

€ 17500

Zuid Holland

20180267

In Amsterdam maken drie groepen ouderen kennis met gaming. Wekelijks (40x) komen ze bij elkaar in een zaaltje van de OBA en gaan samen de gaming wereld verkennen en hun eigen wereld bouwen. In een veilige spelomgeving met heldere codes ontmoeten zij digitaal en offline andere ouderen via hun virtuele identiteit en als echte persoon. De nadruk ligt op samen plezier hebben en je vrienden- en kennissenkring vergroten en versterken.


Delen


De tuchtiging der Algerijnen

Museum STAAL

2018 - september

Cultuur

€ 3700

Gelderland

20180264

In het nieuwe museum STAAL in Almen staat het culturele erfgoed – landschap, gewoontes, taal – van de Achterhoek centraal. ‘De tuchtiging der Algerijnen’ is een arrangement voor ouderen uit Lochem en wordt in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners georganiseerd. Het programma bestaat uit een rondleiding, dialect-workshop, voordrachten in dialect, opschrijven van de verhalen van ouderen voor de STAAL bibliotheek.


Delen


Buddyprogramma voor ouderen

Theater Dakota

2018 - september

Ontmoeting

€ 5000

Zuid Holland

20180259

Om meer ouderen te bereiken start theater en filmhuis Dakota (Escamp. Den Haag) een buddyprogramma: een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een oudere, die anders niet zo snel naar het theater komt. De kern van het buddyproject is het ontmoeten van nieuwe mensen, het leggen van nieuwe contacten, gezelligheid en onder de mensen zijn. Met een buddy naar het theater is al één ding. Dakota wil het breder trekken, denk aan samen lunchen, koffieochtenden, klassieke muziek ochtenden en een brei-café.


Delen


Dementievriendelijk Hengelo & Borne

Stichting Carint-Reggeland Groep

2018 - augustus

Deskundigheidsbevordering

€ 5000

Overijssel

20180256

De ouderenzorgorganisaties Carint Reggeland Groep en Trivium Meulenbelt Zorg en de welzijnsorganisaties Wijkracht en Steunpunt Mantelzorg Borne organiseren van 17 t/m 25 september in de gemeenten Hengelo en Borne de Week van Dementie organiseren. Tijdens de week is er een breed programma van activiteiten met het doel extra aandacht voor dementie te genereren. Men richt zich op de mensen uit de wijk, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en mensen met (beginnende) dementie.


Delen


Speuren naar geheugensporen

Oald Hengel / Museum Hengelo

2018 - augustus

Recreatie

€ 7000

Overijssel

20180250

Bewoners van zorgcentra, thuiswonende ouderen en deelnemers aan dagopvang worden bezocht door een deskundige van het museum om informatie uit hun verleden te verzamelen. Die informatie wordt gebruikt om foto’s en films – afkomstig uit de grote historische verzameling van het museum Hengelo – uit hun verleden te selecteren. Het materiaal wordt getoond aan de ouderen, ook worden familie of kennissen uitgenodigd. Om het geheugen later opnieuw te kunnen activeren wordt in een fotoboek vastgelegd op welke beelden deelnemers reageren.


Delen


Waardig Oud Zijn

Kunst4all

2018 - september

Cultuur

€ 10000

Zuid Holland

20180237

In 2018 is een voorstelling gemaakt met bezoekers van het Odensehuis door theatermaker Mieke de Wit, oprichtster van Kunst4all. Dit als experiment om te onderzoeken of een dergelijke onderneming kon slagen. De voorstelling Winterlunch in zeven gangen werd een groot succes dat smaakte naar meer. Omdat het Odensehuis in 2019 haar vijfjarig bestaan viert, werd besloten een groter kunstproject – Waardig Oud Zijn – op te zetten met als doel dat de kunstactiviteiten ook na het lustrumjaar voortgezet gaan worden.


Delen


772 resultatenDelen