facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Gesubsidieerde projecten

772 resultaten

OldStars Sport

Stichting Nationaal Ouderenfonds

2019 - september

Recreatie

€ 35000

Utrecht

20190125

OldStars Sport is een meerjarig programma dat laagdrempelig bewegen stimuleert onder 55-plussers, waarbij naast de invloed op de gezondheid ook de sociale interactie van belang is. Deelnemers krijgen een trainingsaanbod dat zo is ingericht dat iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau. Aangepaste spelregels zorgen ervoor dat bijvoorbeeld rennen en fysiek contact niet zijn toegestaan. De sporten zijn voetbal, hockey, tennis, handbal, korfbal, rugby, tafeltennis en basketbal.


Delen


Doe & Ontmoet

Sport Fryslân

2019 - juli

Recreatie

€ 5000

Friesland

20190121

Een Doe & Ontmoet Dag voor 65-plussers in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Lokale organisaties/aanbieders geven uitleg, bieden workshops en clinics aan met structurele deelname als doel. Het initiatief wordt breed gedragen, o.a. door Stichting Sport Fryslân, Sport Leeuwarden, Sportbedrijf Drachten en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Heerenveen, buurtsportcoaches, thuiszorgmedewerkers, sociale wijkteams, huisartsen.


Delen


In het zicht van de vrijheid

Het Productiehuis Valkenburg

2019 - mei

Cultuur

€ 5000

Limburg

20190102

In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding van Limburg is door een gemeentelijke werkgroep een programma samengesteld, waarvan ‘In het zicht van de vrijheid’ – een muziekdramatische productie – deel uitmaakt. Beide doelgroepen, ouderen en jongeren zullen (opnieuw) beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat het van alle tijden is dat mensen hun leven geven voor de vrijheid van anderen. De medewerkers aan de productie zijn als professional werkzaam in de culturele wereld.
Foto – Jos Göritzer


Delen


Bewegen met beginnende dementie

Sport Federatie Berkelland

2019 - mei

Recreatie

€ 2180

Gelderland

20190099

Het project biedt bewegingsactiviteiten voor mensen met beginnende dementie. Het programma bestaat uit 20 weken lang iedere week één uur bewegen in groepsverband onder begeleiding van twee beweegcoaches van de Sport Federatie Berkelland (SFB) i.s.m. een geriatrisch fysiotherapeut. Voor de borging wordt gezocht naar een geschikte sportaanbieder die de lessen structureel wil en kan aanbieden. De trainer krijgt van de sportaanbieder ondersteuning en coaching van de SFB.


Delen


Culinaire maaltijd

Stichting IBCE

2019 - mei

Ontmoeting

€ 3000

 

20190098

Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie brengt in Leidschendam ontmoetingen tussen ouderen van verschillende culturen tot stand. In de multiculturele (achterstands)wijk Prinsenhof gaan ouderen uit de wijk en oudere migranten/vluchtelingen samen koken en eten. Dit komt de sociale cohesie in de buurt ten goede. Per maaltijd zijn zes vrijwilligers betrokken die de maaltijden koken, serveren en opruimen. Een parttime projectleider coördineert de maaltijden.


Delen


Een weldadige ontmoetingsplek

Stichting ZaaiGoed

2019 - april

Recreatie

€ 12500

Noord Holland

20190083

Stichting Zaaigoed (SZ) organiseert groen- en creatieve activiteiten voor dementerende en slecht ziende ouderen op het volkstuincomplex Zonder-Werken-Niets in Haarlem. SZ heeft er een zintuigentuin aangelegd met een kleine houten accommodatie/tuinhuis waar de activiteiten plaatsvinden. Een gezamenlijk lunch met groenten en fruit uit de tuin is een vast onderdeel van het programma. Een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers assisteert de deelnemers.


Delen


Verhalen van Vroeger

stichting De Wijk De Wereld

2019 - mei

Intergenerationeel

€ 5000

Groningen

20190071

Studenten van de Noorderpoortopleiding Kunst, Theater, Media en Muziek nemen een week lang hun intrek in verzorgingstehuis De Hamrik in Groningen, zij worden medebewoners. Hun opdracht is met de vaste bewoners contact leggen, elkaar over en weer elkaar leren kennen en verhalen uitwisselen. Het thema is ‘dromen’. Een aantal verhalen en anekdotes wordt door de studenten uitgewerkt tot theatrale scènes.


Delen


Wandelen in 2 gemeenten in NB

Gezond Natuur Wandelen

2019 - maart

Recreatie

€ 10000

Noord Holland

20190056

Stichting Gezond Natuur Wandelen (SGNW) nodigt mensen die vaak uit zichzelf weinig bewegen uit om wekelijks met een door vrijwilligers begeleide groep een wandeling van een uur te maken in de natuur of het groen van de stad. Het is de bedoeling dat de wandelingen na een jaar worden voortgezet door een lokale organisatie en/of vrijwilligers. SGNW blijft aanspreekpunt. Landelijk vinden wekelijkse ca 73 wandelingen plaats.


Delen


In de kern, of dat wat ons verbindt

Evertshuis

2019 - april

Cultuur

€ 7500

Zuid Holland

20190048

Twee medewerkers van het Evertshuis hebben de afgelopen 1,5 jaar levensverhalen van ouderen in Bodegraven verzameld en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek via twee belevingsroutes die in juni worden uitgezet in de zes kernen van de stad. De levensverhalen zijn door lokale organisaties/clubs/groepen op diverse manieren verbeeld, de geïnterviewde ouderen spelen ook een actieve rol. Met de routes worden zowel generaties als de kernen verbonden.


Delen


Joachim & Anna, herinneringen in beeld

Stichting De Waalboog

2019 - januari

Cultuur

€ 5000

 

20180443

Bij de locatie Joachim en Anna in Nijmegen van St. De Waalboog (SDW) gaat een nieuwbouw plaatsvinden die veel gevolgen heeft voor de bewoners van dit specialistisch zorg- en behandelcentrum. SDW en Cultuurmij Oost maakt samen met de bewoners een filmanimatie met als doel een beeld te creëren van de geschiedenis van de locatie met daaraan gekoppeld een positieve associatie ten aanzien van de veranderingen die de nieuwbouw met zich meebrengt.


Delen


772 resultatenDelen